Premiekorting jongere werknemer

Neemt u iemand in dienst met een ww- of bijstandsuitkering in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, dan komt u in aanmerking voor een premiekorting van € 3.500 per jaar. 

De premiekorting 

Het gaat om een regeling van tijdelijke aard die gericht is op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De premiekorting geldt op jaarbasis per aangenomen werknemer gedurende de periode dat de werknemer in dienst is met een maximum van twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017). De premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar.

Voorwaarden

Er moet sprake zijn van ten minste een halfjaarcontract. Daarnaast moet het gaan om banen van ten minste 32 uur per week. Voor dienstbetrekkingen die aanvangen op of na 1 juli 2015 geldt een verlaagde eis van ten minste 24 uur per week.

Premiekorting 56-plussers of arbeidsgehandicapte (mobiliteitsbonus)

Neemt u iemand in dienst van 56 jaar en ouder die, voordat hij bij u in dienst treedt, een uitkering (bijvoorbeeld ww, WAO, WAZ, Wajong et cetera) geniet, dan heeft u recht op een premiekorting die kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Zolang de werknemer bij u in dienst is, heeft u recht op deze korting (met een maximum van drie jaar). Deze premiekorting was ook voor het jaar 2015 al van toepassing. Toen gold een lagere leeftijdsgrens van 50-plus. Heeft u in het verleden deze premiekorting niet toegepast, terwijl u daar mogelijk wel recht op had? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunt u de premiekorting alsnog met terugwerkende kracht aanvragen.

Tip
De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor de oudere werknemer die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015. Ontving u in 2014 al een mobiliteitsbonus voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, die in 2015 jonger is dan 56 jaar? Dan verandert er niets en houdt u recht op de mobiliteitsbonus.