Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Lees hoe u het risico van aansprakelijkheid beperkt.

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

Wat is inlenen?

U bent inlener als u een personeelslid van een ander inhuurt. Daarbij is van belang dat u de leiding heeft over de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. Doet u dit niet, dan is er geen sprake van inlening maar van aanneming van werk en dus ook niet van inlenersaansprakelijkheid.

Waarvoor aansprakelijk?

Als inlener kunt u in beginsel aansprakelijk gesteld worden als de uitlener de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Het betreft:

  • loonbelasting;
  • premie volksverzekeringen;
  • premies werknemersverzekeringen;
  • premies Zorgverzekeringswet;
  • en de btw die de uitlener moet afdragen voor het personeel dat de werkzaamheden voor de inlener verricht.

Maatregelen

U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door:

  • de uitlener te vragen naar een verklaring betalingsgedrag;
  • door zelf een goede administratie bij te houden;
  • en door de verschuldigde belastingen en premies te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening).

Register van de Stichting Normering Arbeid

Leent u in van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid, dan bent u gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

U kunt het register raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de inlenersaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op.