Kunt u uw personeel belastingvrij laten testen en vaccineren?

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona. Dit geldt ook voor het vaccineren. Lees meer in dit artikel.

Kunt u uw personeel belastingvrij laten testen en vaccineren?

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona. Als uw personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunt u ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden.

Daarmaast kunt u, onder voorwaarden, een vergoeding krijgen voor de in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen.

Voorwaarden vrijstelling 

De kosten van een test en vaccin zijn aan te merken als arbovoorzieningen en daarom gericht vrijgesteld als de werkgever die voor zijn rekening neemt. Er gelden wel een aantal voorwaarden: 

  • De arbovoorzieningen hangen samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, en;
  • u mag de werknemer geen eigen bijdrage laten betalen.

Niet ten laste van wkr 

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan hoeft u de kosten niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te laten komen. Deze vrije ruimte is in 2021 (opnieuw) verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

0%-tarief 

De overheid probeert op diverse andere wijzen bedrijven financieel te steunen. Zo is in ieder geval tot 31 augustus het btw-tarief voor mondkapjes 0%. Dit tarief geldt ook voor het leveren van en inenten met het coronavaccin, alsmede voor het leveren van en testen met coronatestkits. 

Vergoeding voor werkgevers

Het ministerie van VWS biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Het ministerie is uitgegaan van de kosten die gemaakt moeten worden voor het afnemen en analyseren van de testen. De totale vergoeding per afgenomen test bedraagt € 61,06 exclusief btw. 

Let op! De kosten voor het aanschaffen van de testen worden niet vergoed.

Heeft u vragen over belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers? Of wilt u meer weten over de vergoeding voor werkgevers? Neem gerust contact met ons op.

Ook interessant

8 veelgestelde vragen over vaccineren tegen corona

Kunt u uw werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? En hoe zit dit voor het zorgpersoneel? Antwoorden vindt u in dit artikel.

Door Cindy Notkamp
Lees meer