Periode graslandvernieuwing verlengd

Heeft u grasland dat verdroogd is? De periode waarin u dit grasland kunt vernieuwen is dit jaar verlengd. Lees verder.

Periode graslandvernieuwing verlengd

Heeft u grasland dat verdroogd is? De periode waarin u dit grasland kunt vernieuwen is dit jaar verlengd. De duur van de verlenging verschilt per grondsoort. Graslandvernietiging in deze verlengde periode is alleen toegestaan wanneer er sprake is van droogte.

Zand- en lössgrond

Heeft u zand- en lössgrond dan mag u het verdroogde grasland vernietigen t/m 20 september. U moet uiterlijk 21 september het gras opnieuw hebben ingezaaid. U meldt de vernietiging van de graszode minimaal zeven dagen van te voren bij RVO.

Derogatiebedrijven

Heeft u een derogatievergunning? Voor de heringezaaide percelen grasland gelegen op zand- en lössgrond wordt uw stikstofgebruiksnorm met 50 kg/ha verlaagd.

Niet derogatiebedrijven

Normaal heeft u, als u in het kader van de calamiteitenregeling vanwege droogte, grasland wilt scheuren na 31 mei een taxatierapport nodig. Een taxatierapport is dit jaar niet nodig vanwege de algemene aard van de droogteproblematiek.

Klei- en veengrond

Indien er sprake is van droogte is graslandvernietiging toegestaan t/m 30 september. U moet op uiterlijk 1 oktober het grasland opnieuw hebben ingezaaid. Als u het grasland vernietigt in de periode vanaf 16 september t/m 30 september meldt u de vernietiging minstens 7 dagen eerder bij RVO.

Moment graslandvernietiging

Het moment dat u de graszode doodspuit of omwoelt is het moment dat het grasland is vernietigd. Indien u het grasland doodspuit zal u dit tijdig moeten doen zodat u voor de uiterste datum het perceel opnieuw kunt inzaaien.