Perceel natuurgrond in gebruik? Let dan hierop!

De ruimte op uw natuurterrein telt mee voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid...

Perceel natuurgrond in gebruik? Let dan hierop!

Heeft u een perceel natuurgrond in gebruik? U mag de mestruimte op het perceel niet meetellen in uw gebruiksnormenberekening. De uitgereden mest en uitgeschaarde dieren tellen echter ook niet mee.

De ruimte op uw natuurterrein telt wél mee voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van uw contract. Soms geldt een standaardnorm.

Vastgelegd in kilogram 

Staat in uw pachtcontract hoeveel kilogram stikstof en fosfaat per ha gebruikt mag worden? Dan mag u binnen deze voorwaarden vee uitscharen en mest afvoeren. De vermelde fosfaatruimte per ha mag u ook meetellen als fosfaatruimte voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid, ongeacht of de beweiding/bemesting daadwerkelijk plaatsvindt.

Vastgelegd in GVE's of tonnen mest 

Is beweiding en/of bemesting wel toegestaan, maar vastgelegd in GVE’s of tonnen mest (en dus niet in kilogrammen stikstof en fosfaat) per ha? De afspraken in het contract gelden als maximum voor de daadwerkelijke beweiding of bemesting. De bemesting en/of beweiding mag echter nooit hoger zijn dan de standaardnorm.

De standaardnorm is 170 kg stikstof en 70 kg fosfaat per ha grasland. Voor niet-grasland geldt 20 kg per ha. Voor de fosfaatruimte van de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid mag u ook rekenen met respectievelijk 70 kg (grasland) 20 kg (geen grasland) fosfaat per ha.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.