Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2022

De bedoeling is dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof...

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2022

Het ouderschapsverlof is in de meeste gevallen onbetaald, maar dat gaat wijzigen. De bedoeling is dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

Waarom wijzigen deze regels? Het kabinet is verplicht om, als gevolg van de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn, in wetgeving te regelen dat er een recht bestaat op betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel 'betaald ouderschapsverlof' moet dit gaan realiseren.

De huidige situatie

Het ouderschapsverlof is nu onbetaald en bedraagt 26 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Het kabinet wil regelen dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op 9 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

In die periode bestaat er recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. Dit betaalde verlof moet wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald. Bij adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie.

Nieuwe plannen

Met de invoering van het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof beschikken ouders, na de geboorte, gezamenlijk over ten minste 40 weken (gedeeltelijk) betaald verlof, 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof én 6 weken geboorteverlof.

Het ouderschapsverlof en de gewenste wijze van inroostering moet - nog steeds - ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum zijn aangevraagd door de werknemer. Door het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald te maken wil het kabinet de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding stimuleren en de arbeidsmarktpositie van vrouwen verbeteren.

Aanvragen betaald ouderschapsverlof

De uitkering dient via de werkgever te worden aangevraagd. Het UWV zal hiervoor een speciaal digitaal formulier ter beschikking stellen. Een aanvraag kan eenmalig worden ingediend in de periode tussen de eerste betaalde verlofdag en de drie maanden nadat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt.

Deze aanvraag kan betrekking hebben op de gehele verlofperiode (achteraf na negen weken), maar ook op de eerste opgenomen week of een aantal opgenomen weken. Het UWV stelt bij de afhandeling van de initiële aanvraag recht en hoogte van de uitkering vast.

Deze betaalt het UWV uit binnen zes weken na het afgeven van de beschikking. De eerste dag waarop ouderschapsverlof is genoten is bepalend voor de eenmalige vaststelling van het recht, de hoogte en de duur van de uitkering. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof? Neem gerust contact op. 

Baby op komst? Geboorteverlof met 5 weken uitgebreid

Ouders in spé en werkgevers opgelet: vanaf 1 juli 2020 wordt het bestaande geboorteverlof uitgebreid. Per die datum krijgen partners de kans om naast het bestaande geboorteverlof maar liefst 5 aanvullende weken kraamverlof op te nemen. Lees meer...

Door Cindy Notkamp
Lees meer