Per 20 augustus nieuwe rij- en rusttijdenregeling

Door het nieuwe pakket verandert er veel in de wet- en regelgeving in de transportsector. De eerste wijzigingen in de rij- en rusttijdenregeling gaan al...

Per 20 augustus nieuwe rij- en rusttijdenregeling

Eerder publiceerde de Europese Unie het Mobility Package. Door het nieuwe pakket verandert er veel in de wet- en regelgeving in de transportsector. De eerste wijzigingen in de rij- en rusttijdenregeling gaan al per 20 augustus 2020 in.

TLN is niet onverdeeld positief over de uitkomst, maar is wel blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over welke regels van toepassing gaan zijn voor de sector. Het pakket omvat veel verschillende nieuwe regels, waarvan de inwerkingtreding over meerdere jaren is verspreid.

Rij- en rusttijden

De eerste belangrijke wijziging gaat al op 20 augustus in en betreft de herziening van de rij- en rusttijdenverordening op een aantal punten.

  • Zo moet je als werkgever vanaf die datum het werk zodanig gaan organiseren dat je chauffeur eens in de 3 of 4 weken naar zijn woonplaats of exploitatievestiging kan terugkeren.
  • Daarnaast is er ook een uitbreiding van de boot/trein regeling, een uitbreiding van artikel 12.

Bron: TLN