Pensioenverplichting in bv

Welke regels gelden er in die situaties voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen? Lees meer over pensioenverplichting in de bv.

Pensioenverplichting in bv

Update 5 augustus 2021

Onder bepaalde voorwaarden kunnen aandelen in een bedrijf (bv) fiscaal vriendelijk worden overgedragen. Dat kan zowel bij leven door middel van schenking als ook bij overlijden door vererving.
Welke regels gelden er in die situaties voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?

Doorschuiven is uitstel belastingheffing

Een directeur groot aandeelhouder (DGA) heeft een aanmerkelijk belang in een bv. Als het aanmerkelijk belang wordt overgedragen is de verkoper inkomstenbelasting verschuldigd (de aanmerkelijk belang claim). Deze claim bedraagt 26,9% (cijfers 2021).

Door het uitstellen van de belastingclaim is effectief minder belasting verschuldigd. Belasting die bijvoorbeeld over twintig jaar betaald wordt is door inflatie minder waard dan dezelfde belasting die nu betaald wordt.

Wat is ondernemingsvermogen?

De doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang geldt alleen voor ondernemingsvermogen. Daarnaast mag ook een deel van het beleggingsvermogen meegenomen worden, maar maximaal tot 5% van het ondernemingsvermogen.

Het is dus belangrijk te weten wat ondernemingsvermogen is en wat beleggingsvermogen. Beleggingsvermogen kan worden gedefinieerd als vermogen wat duurzaam overtollig is en niet dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening. Daarnaast is het belangrijk om het vermogen te kwalificeren dat bedoeld is om pensioenuitkeringen te doen.

Waarde pensioenaanspraak

Deze vraag is binnen de rechtspraak aan de orde geweest. Centraal stond de vraag wat de waarde van het in de bv aanwezige pensioen was. Die vraag geeft ook antwoord op; welk deel van de bezittingen is bedoeld om de pensioenuitkeringen te doen.

Commerciële waarde?

De commerciële waarde van het pensioen was in de betreffende casus berekend op ruim € 55.000. De bv had echter ruim 9,5 keer dit bedrag aan reserves in kas. Het gerechtshof in Den Bosch vond dit aanvaardbaar, maar de Hoge Raad niet. Deze oordeelde dat dit meer is dan nodig is voor het afdekken van de pensioenverplichting.

Een ander gerechtshof moet nu beslissen welke omvang van de reserves nog toegestaan is. De Hoge Raad heeft al aangegeven dat dit niet de commerciële waarde is, omdat rekening gehouden mag worden met een buffer voor het geval zich een slecht scenario voordoet.

Let op! 
Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga had tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Als er geen keuze is gemaakt blijft het opgebouwde pensioen in eigen beheer bestaan maar is verdere opbouw niet meer mogelijk.