Pensioenopbouw vanaf 2015 ingrijpend versoberd

Per 2015 versobert de pensioenopbouw. In 2014 wijzigde al het een en ander in de pensioenregeling voor met name de dga. De wijzigingen voor 2015 gelden vooral ook voor de collectieve (werknemers) pensioenregelingen, die tot nu de dans veelal ontsprongen. 

Ron Mulder
Ron Mulder

Wijzigingen 2014

Ter herinnering: met ingang van 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67. Daarbij kwam een verlaging van het maximale opbouwpercentage. Voor middelloonregelingen 2,15% per dienstjaar en voor eindloonregelingen 1,9% per dienstjaar.

Wijzigingen vanaf 2015

De wijzigingen vanaf 2015 treffen ook de collectieve (werknemers) pensioenregelingen. Hierbij de wijzigingen op een rij:

  • Verdere verlaging van het opbouwpercentage. Middelloon wordt 1,875% per dienstjaar en eindloon wordt 1,657%. 
  • Invoering maximaal pensioengevend loon van € 100.000,-- (jaarlijks verhoogd middels indexatie). 
  • Verschillende wijzigingen AOW-franchises. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen gaat de AOW-franchise omlaag. Voor eindloonregelingen omhoog. 

Boventonners hardst getroffen

Vooral werknemers met lonen boven de € 100.000,-- worden behoorlijk getroffen en zien aanzienlijk lagere pensioenaanspraken tegemoet. Deze betreffen niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook het partnerpensioen bij overlijden vóór, op of na pensioendatum.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Hoewel de versoberingen van de pensioenopbouw zijn gebaseerd op een aanpassing van de Wet op de Loonbelasting, is wel sprake van een wijziging (lees versobering) van de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen deze wijzigingen niet zomaar aanpassen zonder instemming van de werknemers of OR. Bij instemming moet aandacht besteed worden aan de vraag of de versobering van de pensioenopbouw moet worden gecompenseerd ten gunste van andere arbeidsvoorwaarden.