Payrollen verandert per 1 januari 2020

Het ziet er naar uit dat het gebruik van payrolling vanaf 1 januari 2020 duurder wordt. Wat verandert er voor payrollers en werkgevers door de WAB?

Payrollen verandert per 1 januari 2020

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans verandert er een aantal zaken op het gebied van payrolling. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2020.

Payrolling

Kenmerkend voor payrolling is volgens de definitie in de WAB dat de payrollwerkgever:

  • geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult;
  • exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Wat brengt de WAB?

Als we kijken naar de wijzigingen die de WAB voor payrolling in petto heeft, ziet het ernaar uit dat het gebruik van payrolling duurder wordt. Wat verandert er?

1. Gelijke arbeidsvoorwaarden

Dit geldt voor alle arbeidsvoorwaarden. Payrollers moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Dat gaat om individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, maar ook om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Let op!

Het gaat ook om andere voorwaarden, zoals een sociaal plan of een werk-naar-werktraject.

2. Arbeidsvoorwaarden melden

Als opdrachtgever wordt u verplicht de arbeidsvoorwaarden die binnen uw bedrijf gelden, te melden aan het payrollbedrijf. Dit moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

3. Adequate pensioenopbouw

Payrollwerknemers krijgen recht op een adequaat pensioen. De pensioenregeling van payrollwerknemers wordt gelijkgetrokken met die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever.

Het payrollbedrijf regelt dit. De payrollsector heeft de mogelijkheid een eigen regeling te treffen.

Payrollbedrijven die niet deelnemen aan de collectieve regeling, treffen een eigen regeling. Zo geldt ook voor hun werknemers een adequate pensioenregeling.

Heeft de opdrachtgever geen werknemers in gelijke functies in dienst? Maar geldt voor werknemers die werkzaam zijn in gelijkwaardige functies wel een pensioenregeling? Ook dan moet de payroller een adequate pensioenregeling treffen.

Heeft u vragen over de veranderingen rondom payrollen, neem dan contact met ons op.

Blog
Wat verandert nog meer door de WAB?

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds dit jaar van kracht. Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing? Met deze veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden. Lees verder ...

Kom meer te weten