PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven

Heeft u in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding bij uw provincie ingediend? Minister Schouten wil deze PAS-meldingen omzetten in een formele toestemming. Om dit te realiseren heeft de minister samen met de provincies extra informatie nodig.

Heeft u een mail ontvangen om deze informatie aan te leveren? Doe dit dan uiterlijk 13 augustus 2020.

Legaliseren

Uw PAS-melding voor een bepaalde activiteit kan alleen in een toestemming (vergunning) worden omgezet als u op 29 mei 2019 aan één van de volgende voorwaarden voldeed:

  • Uw activiteit was volledig gerealiseerd.
  • Uw activiteit was nog niet volledig gerealiseerd, maar u had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.
  • U was nog niet begonnen met de activiteit, maar u was wel aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor een vergunning.

Informatie

De minister wil samen met de provincies de omvang van de PAS-meldingen in kaart brengen. Daarnaast willen ze inzicht krijgen hoeveel stikstofruimte nodig is om alle PAS-meldingen om te zetten in een toestemming.

Om deze informatie te verzamelen heeft u, als bedrijf met een PAS-melding, het verzoek gekregen om de volgende informatie door te geven:

  • Gegevens contactpersoon.
  • Betreffende AERIUS-nummer van uw PAS-melding.
  • Aangeven of u voor uw activiteit nog een toestemming/vergunning nodig heeft.

Op een later moment moet u, indien nodig, aanvullende (detail)informatie verstrekken.

Pas in 2021 duidelijkheid

Pas in 2021 zal duidelijk worden of uw PAS-melding definitief wordt omgezet in een toestemming/vergunning. 

Heeft u nog vragen over de PAS-meldingen? Neem dan gerust contact met ons op.