Nieuws Pacht­nor­men van­af 1 ju­li 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe pachtnormen. Ga voor het nieuwe pachtjaar, na of de nieuwe pachtnomen goed worden doorgevoerd.

Nieuws Pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe pachtnormen. Voor de meeste pachtgebieden zijn de pachtnormen beperkt gewijzigd. Echter, voor ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een flinke daling, voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ een forse stijging. Ga voor het nieuwe pachtjaar, vanaf 1 juli 2022, na of de nieuwe pachtnomen goed worden doorgevoerd.

Pachtnormen

De nieuwe pachtnormen voor ‘los land’ zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2016-2020. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten van het jaar 2015 weggevallen en van het jaar 2020 toegevoegd.

 

Akkerbouw

Voor de akkerbouw is een jaar met een bovengemiddeld inkomen afgevallen (2015), terwijl het inkomen van het jaar 2020 lager dan gemiddeld was. Er zijn echter grote regionale verschillen afhankelijk van de productieomstandigheden. In veel ‘akkerbouwgebieden’ dalen daardoor de pachtnormen.

Melkveehouderij

In de melkveehouderij werd in 2020 gemiddeld een iets hoger inkomen geboekt dan in 2015, dit heeft een stijging van de pachtnormen tot gevolg. Ook in de melkveehouderij spelen regionale verschillen een rol. Deze zijn echter minder groot dan in de akkerbouw.

Tuinland

De pachtnormen voor tuinland zijn hoger ten opzichte van vorig jaar. De norm voor het gebied ‘Westelijk Holland’ stijgt met 13% en in de ‘Rest van Nederland’ stijgt de norm met 19%.

Regionorm of veranderpercentage

De regionorm geldt voor jou wanneer jouw pachtcontract vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Is jouw pachtcontract van vóór 1 september 2007? Dan gebruik je het veranderpercentage. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.

Bekijk de pachtnormen 2022 voor de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van jouw regio.

Zijn er vragen over de nieuwe pachtnormen 2022? Neem gerust contact met ons op.