Pachtnormen 2021: flinke stijgingen en dalingen

De wijzigingen van de pachtnormen zijn groot: van (flinke) dalingen tot (flinke) stijgingen. Dit geldt zowel voor gebieden met melkveehouderij als...

Pachtnormen 2021: flinke stijgingen en dalingen

De nieuwe pachtnormen, die gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2021, zijn bekendgemaakt. De variatie in wijzigingen van de pachtnormen is groot: van (flinke) dalingen tot (flinke) stijgingen. Dit geldt zowel voor pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij als de gebieden met overwegend akkerbouw. Ga na wat uw nieuwe pachtprijs wordt en controleer of deze goed wordt doorgevoerd.

Bedrijfsresultaten 2015-2019

De nieuwe pachtnormen voor los land zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2015-2019. Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van het jaar 2014 weggevallen en is het jaar 2019 toegevoegd aan de berekeningen.

Melkveehouderij

Het gemiddelde inkomen in de melkveehouderij in klei- en veengebieden was in 2019 vergelijkbaar met 2014. Voor het (zuidelijk) zandgebied lag het inkomen 2019 ruim boven dat van 2014. Dit zou een gelijke of hogere pachtnorm tot gevolg hebben.

Echter, bij de bepaling van de pachtnorm is het inkomen ook gecorrigeerd voor het wegvallen van de afschrijvingskosten van het melkquotum. Hierdoor is de pachtnorm in bepaalde gebieden met veel melkveehouderij toch gedaald.

Akkerbouw

In de akkerbouw was het gemiddelde inkomen in 2019 hoger dan in 2014. Echter er waren grote regionale verschillen, onder andere door de productieomstandigheden, bouwplan, bedrijfsgrootte en de markt.

Om deze redenen zijn de pachtnormen voor onder meer akkerbouwgebieden met zetmeelbedrijven gedaald en voor gebieden met overwegend akkerbouw op kleigrond gestegen.

Tuinland

De pachtnorm voor het gebied ‘Westelijk Holland’ stijgt met 24% en in de ‘Rest van Nederland’ stijgt de pachtnorm met 14%.

Regionorm of veranderpercentage

De nieuwe regionorm en het veranderpercentage is afhankelijk van uw regio. Bekijk in het rapport Pachtnormen 2021 wat voor u van toepassing is. 

U hanteert de regionorm bij een pachtcontract dat vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Bij een pachtcontract vóór 1 september 2007 hanteert u het veranderpercentage. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.

Heeft u nog vragen over de pachtnormen? Neem gerust contact met ons op.