Pachtnormen in 2018 vaak lager

Pacht u grond en/of gebouwen? Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen, voor reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar, bekendgemaakt. Deze pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2018.

Veelal verlaging

De pachtnormen worden jaarlijks aan de hand van de bedrijfsresultaten van een periode van vijf jaar berekend. Voor het pachtjaar 2018 gaat dit om de bedrijfsresultaten over de jaren 2012 t/m 2016. In de berekening is het jaar 2011 weggevallen en het jaar 2016 toegevoegd.

Melkveehouderij

De bedrijfsresultaten van de melkveehouderij waren in 2016 beduidend lager dan in 2011. Zit u in een gebied met voornamelijk melkvee? Door het verminderde bedrijfsresultaat dalen de pachtnormen in deze regio’s.

Akkerbouw

De bedrijfsresultaten van de akkerbouw van het jaar 2011 verschilt weinig met de bedrijfsresultaten van het jaar 2016. Hoe groter het aandeel akkerbouw in uw regio, hoe minder de pachtnorm daalt. Woont u in de regio IJsselmeerpolders, waar relatief veel akkerbouwbedrijven zitten, dan stijgt de pachtnorm zelfs.

Tuinland

De pachtnorm voor tuinland stijgt in regio ‘West Holland’ met 15%, in de regio ‘Rest van Nederland’ stijgt de pachtnorm voor tuinland met 22%.

Regionorm of veranderpercentage

Hier vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. Heeft u een pachtcontract welke vanaf 1 september 2017 is ingegaan, dan geldt voor u de regionorm. Is uw pachtcontract van voor 1 september 2017, dan geldt voor u het veranderpercentage.