Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting

Standaard wordt bij ‘reguliere’ overdrachten van fosfaatrechten 10% korting toegepast. In het jaar van overdracht is het mogelijk om samen met de koper deze rechten voor 100% te benutten.

Overdracht fosfaatrechten: eerste jaar soms wel 100% benutting

Standaard wordt bij ‘reguliere’ overdrachten van fosfaatrechten 10% korting toegepast. In het jaar van overdracht is het mogelijk om samen met de koper deze rechten voor 100% te benutten.

Alleen samen mogelijk

Benut u zelf in het jaar van overdracht nog 10% of meer van uw rechten die u wilt verkopen? Dan kunt u samen met de koper toch 100% benutten.

Rekenvoorbeeld

De verkoper beëindigt zijn bedrijf, bijvoorbeeld in de loop van 2018 en heeft 1.000 fosfaatrechten. De verkoper heeft zelf in 2018 nog 200 rechten nodig. Bij de overdracht geeft de verkoper aan, dat de koper maximaal 800 van de 1.000 overgedragen rechten in 2018 kan benutten.

Er worden dan netto 900 rechten overgedragen (1.000 – 10%) aan de verkoper, waarvan hij 800 in 2018 kan benutten. De verkoper benut in 2018 200 rechten. Samen dus 100%.

De koper mag vanaf 2019 900 rechten benutten. U heeft als verkoper niets meer, u heeft uw rechten immers in 2018 al verkocht.

Alles in een transactie

Bovenstaande werkwijze werkt dus alleen als in één transactie, naast onbenutte rechten, minimaal 10% zelf benutte rechten worden overgedragen.

Heeft u vragen over fosfaatrechten? Neem dan contact op met een van onze agro-adviseurs.