Opstellen liquiditeitsprognose is cruciaal

Waar en wanneer deze (financiële) crisis eindigt, is niet te voorspellen. Toch is het opstellen van een liquiditeitsprognose voor de komende weken/maanden essentieel. Uiteraard laat de inkomstenkant zich lastig inschatten, toch geeft het u inzicht wanneer u dit probeert.

Opstellen liquiditeitsprognose is cruciaal

Zowel de overheid als banken zijn op dit moment druk in beraad over hulpmaatregelen om ondernemers en organisaties te ondersteunen tijdens deze coronacrisis.

Op de website van uw bank komt vast frequent nieuwe informatie beschikbaar. Over de verschillende mogelijkheden van hulp (o.a. opschorten aflossingen en extra krediet) en de wijze hoe dit zo spoedig en efficiënt mogelijk aan te vragen.

In onze eerdere berichtgeving attendeerden wij u op werkkapitaalverruimende maatregelen die u zelf kunt nemen. Onder andere door het aanscherpen van uw debiteurenbeheer, het treffen van betalingsregelingen met crediteuren en voorraadbeheer.

Voorspellen

Waar en wanneer deze (financiële) crisis eindigt, is niet te voorspellen. Dat begint al bij de medische professionals, maar dat geldt ook voor de overheid, financiële instellingen en het bedrijfsleven. Met het oog op een eventuele lock-down, is voor de meeste branches zelfs verder dan enkele dagen tot een week vooruitkijken niet mogelijk.

Liquiditeitsprognose opstellen

Toch is het opstellen van een liquiditeitsprognose voor de komende weken/maanden essentieel. Uiteraard laat de inkomstenkant (omzet en ontvangst debiteuren die ook met liquiditeitskrapte/-onzekerheid zitten) zich heel lastig inschatten. En toch geeft het u inzicht wanneer u dit probeert.

Afspraken debiteuren en crediteuren

Als het goed is, bent u al actief met uw debiteuren in gesprek. Welke debiteuren kunnen u met enige mate van zekerheid betalen, bij welke twijfelt u en welke debiteuren geven aan de komende periode niet te kunnen betalen. In de liquiditeitsprognose kunt u hier rekening mee houden, alsook met de overeengekomen betalingsregelingen.

Voorspellen is moeilijk, maar het geeft u en de bank meer inzicht

Aan de uitgavenkant doet u hetzelfde. Welke vaste en variabele kosten heeft u? Als u tekorten voorziet, adviseren wij u in gesprek te gaan met financiers en crediteuren om uitstel- of betalingsregelingen te treffen. Ook deze regelingen verwerkt u in de prognose.

Beoordeling kredietverruiming

Wanneer er per saldo een tekort ontstaat, is dit één van de belangrijkste documenten die uw bank nodig heeft voor de beoordeling van kredietverruiming. Het versterkt uw positie als u allereerst dit inzicht kunt geven en daarnaast kan laten zien dat u de liquiditeitstekorten niet alleen op de bank afwendt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Graag sparren wij vooraf met u mee. U kunt hiervoor natuurlijk contact opnemen met uw relatiebeheerder/accountant. Zij kunnen u op hun beurt in contact brengen met de specialisten van de afdeling bedrijfsadviseurs.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.