Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen.

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen.

Aanpassingen mestcodes

Vanaf 2019 moet u voor ‘gier’ afkomstig van rundvee of varkens een andere mestcode aanhouden dan voor het ‘filtraat’ dat vrijkomt bij mestscheiding.

Heeft u ‘konijnengier’, mestcode 91? Bij deze mestsoort zijn de forfaitaire gehaltes verlaagd. De wijzigingen zijn voor u opgenomen in tabel 1.

Tabel 1. Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat van (konijnen)gier en filtraat na mestscheiding (kg/ton)

Mestcode

Omschrijving

2019

2018

Stikstof

Fosfaat

Stikstof

Fosfaat

Rundvee

 

 

 

 

 

11

Gier en filtraat na mestscheiding

4,0

1,3

3,9

1,4

12

Gier

4,0

0,2

-

-

Varkens

 

 

 

 

 

41

Gier en filtraat na mestscheiding

6,8

1,6

1,5

0,6

42

Gier

2,0

0,6

 

 

Konijnen

 

 

 

 

 

91

Konijnen, drijfmest met ds <2,5%

2,2

1,5

4,3

3,6

Welke mestcode en gehaltes?

U kunt te maken krijgen met de wijzigingen als u één of meerdere van de bovenstaande mestsoorten produceert aanvoert, afvoert of in voorraad heeft.

U zult in uw mestboekhouding met de juiste mestcode en de bijbehorende gehaltes moeten rekenen.

Let op!

Past u op uw bedrijf mestscheiding toe of heeft u gier op uw bedrijf? Gebruik dan de juiste mestcode en maak, indien nodig, gebruik van de nieuwe forfaits.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.