Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer

Er ging een lange voorbereidingsperiode aan vooraf, maar een oplossing voor het pensioen in eigen beheer is er. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Afgelopen vrijdag 1 juli 2016 werd de  oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer bekendgemaakt. De dga krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van uitfasering.

Daarbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen tegen de fiscale waarde van eind 2015.

Belastingkorting

De belastingkorting bedraagt in 2017 34,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde), in 2018 25% en in 2019 is de belastingkorting 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.

Kunt of wilt u niet afkopen?

De dga die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting wordt dan zonder loonheffing en vennootschapsbelasting omgezet in een oudedagsspaarverplichting.

Na omzetting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase.

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Uitfasering van het pensioen in eigen beheer is nu nog niet mogelijk. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld zal op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Met een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel kan de regeling ingaan per 1 januari 2017.

Hoe nu verder?

De contouren zijn bekend. Het afschaffen gaat door. Voor de precieze gevolgen voor iedereen moeten we de concrete voorstellen nog even afwachten. Heeft u in de tussentijd vragen, neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.