Opgave dieren in de Gecombineerde Opgave

Heeft u de Gecombineerde Opgave al ingevuld? Dit kan nog t/m 15 mei. Net als andere jaren moet u uw aantal dieren opgeven. Voor runderen hoeft u in de meeste gevallen alleen de gegevens te controleren.          
 

Dieraantallen op 1 april

Net als andere jaren moet u het aantal dieren opgeven dat op de peildatum, 1 april, op uw bedrijf aanwezig is. Wanneer u vóór 1 april uw opgave indient, moet u een schatting maken van het aantal dieren. Verwacht u de komende weken nog veel wijzigingen? Dien dan uw opgave na 1 april in. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u veel schapen of geiten heeft die nog moeten lammeren.      

Productiedoel rundvee

Heeft u uitsluitend runderen? Dan hoeft u geen dieraantallen meer in te vullen. Het aantal dieren wordt automatisch ingelezen op 1 april. Uw UBN wordt op basis van I&R gegevens ingedeeld op productiedoel. Dit kan zijn melkvee, vleesvee, witvlees, rosévlees of gemengd/overig. U moet dit nog wel controleren. Is het productiedoel niet juist, dan kunt u dit wijzigen. Alleen bij het productiedoel gemengd/overig moet u zelf een verdeling maken tussen de verschillende diercategorieën.