Openstelling subsidie Jonge landbouwers 2018

Naar verwachting kunt u de subsidie Jonge landbouwers vanaf 3 december t/m 8 februari 2019 aanvragen bij RVO. De voorwaarden zijn waarschijnlijk gelijk aan vorig jaar. De investeringslijst die elke provincie afzonderlijk hanteert is nog niet beschikbaar.

Provinciale subsidie

De subsidie wordt door de afzonderlijke provincies opengesteld. Iedere provincie kan hierdoor haar eigen voorwaarden stellen. De voorwaarden zullen naar verwachting, evenals vorig jaar, allemaal gelijk zijn. De investeringslijst kan echter afwijken.

Investeringslijst

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen van de investeringslijst. Tussen de provincies kunnen de lijsten verschillend zijn. Op dit moment zijn de investeringslijsten nog niet bekend. Volg daarom de informatie van uw provincie.

Bent u een Jonge landbouwer?

U bent een jonge landbouwer als u:

  • Op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar bent.
  • Langdurige zeggenschap in de onderneming heeft.
  • Uw bedrijf uw eerste landbouwbedrijf is waarover u zeggenschap heeft.
  • Voldoende vakbekwaam bent.

Langdurige zeggenschap

U heeft ‘langdurige zeggenschap’ wanneer u onder andere ‘blokkerende zeggenschap’ heeft. U heeft ‘blokkerende zeggenschap’ wanneer u ondernemersbeslissingen vanaf € 25.000 kunt blokkeren.

Deze zeggenschap moet schriftelijk zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een (maatschaps)akte en moet ook blijken uit uw KvK-inschrijving.

Subsidie

De subsidie zal net als voorgaande jaren maximaal 30% bedragen. Indien u een samenwerkingsverband heeft met niet-Jonge landbouwers wordt dit percentage verlaagd.

U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. Het minimale subsidiebedrag is € 10.000. Afhankelijk van uw subsidiepercentage moet uw investeringsbedrag dus wel voldoende hoog zijn.