Openstelling fosfaatbank per 1 september

Komt u in aanmerking voor fosfaatproductieruimte uit de fosfaatbank?

Minister Schouten laat weten dat het streven is om de fosfaatbank per 1 september 2018 open te stellen.

U kunt als (jonge) grondgebonden landbouwer in aanmerking komen voor extra fosfaatproductieruimte die waarschijnlijk vanaf 2019 te benutten is.

Openstelling fosfaatbank en benutting ruimte

In antwoord op Kamervragen laat minister Schouten weten dat de verwachting is dat de fosfaatbank per 1 september 4 weken opgesteld wordt. Het streven is om de extra fosfaatproductieruimte eind 2018 toe te kennen. De extra fosfaatproductieruimte is waarschijnlijk pas vanaf 2019 te benutten.

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moet u een grondgebonden landbouwer zijn. Bent u daarnaast ook een jonge landbouwer? Dan heeft u wellicht een streepje voor. De exacte voorwaarden zijn echter nog niet bekend.

Beschikbare ruimte

De fosfaatproductieruimte uit de fosfaatbank is afkomstig uit afgeroomde transacties van fosfaatrechten. De fosfaatbank bevatte op 7 juni 2018 145.000 fosfaatrechten. Dat zijn ongeveer 3.450 melkkoeien met een melkproductie van 8.500 kg melk per koe per jaar (42 kg fosfaat per koe per jaar).