Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst. En de regeling wordt uitgebreid.

Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het niet bij. De regeling wordt verder uitgebreid.

Het kabinet wil het wettelijk minimumloon voor overeenkomsten van opdracht uitbreiden naar mensen die op basis van een andere overeenkomst werken. Met een andere overeenkomst wordt onder andere bedoeld: een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Het is de bedoeling dat dit eveneens gaat gelden vanaf 2018. Dan vallen ruim 431.000 opdrachtnemers onder het wettelijk minimumloon.

Uitzondering zzp'ers

 Een uitzondering is en blijft er voor zelfstandige ondernemers (zzp'ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden.