Mag mijn opdrachtgever loonheffing en premies op mij verhalen?

Nu de VAR is vervallen, wil mijn opdrachtgever een modelovereenkomst met mij afsluiten. Mijn opdrachtgever wil in deze modelovereenkomst een bepaling opnemen dat hij eventuele loonheffingen en premies op mij kan verhalen. Kan hij dit risico bij mij neerleggen?

Verhalen naheffing

U duidt op de situatie waarin de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat u in dienstbetrekking bent bij uw opdrachtgever. In dat geval kan de Belastingdienst loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet bij uw opdrachtgever naheffen. Uw opdrachtgever kan deze naheffing mogelijk deels bij u verhalen. Dat is onder meer afhankelijk van de afspraken die u daarover gemaakt heeft. Bepaalde premies mogen echter nooit op u verhaald worden.

Loonbelasting en premies volksverzekeringen

Nageheven loonbelasting en premies volksverzekeringen kan uw opdrachtgever op u verhalen. Dit is eigenlijk niet vreemd omdat de werknemer altijd loonbelasting en premies volksverzekeringen draagt.

Tip
Over de inkomsten die u verwerft bij uw opdrachtgever betaalt u inkomstenbelasting. De door uw opdrachtgever verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen kunt u met deze inkomstenbelasting verrekenen. Per saldo betaalt u dan minder inkomstenbelasting (of krijgt u zelfs inkomstenbelasting terug), één en ander afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet

Uw opdrachtgever mag premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet echter nooit op u verhalen. Elke afspraak in een overeenkomst die anders luidt, is niet geldig. Verhaalt uw opdrachtgever toch deze premies op u dan levert dit een overtreding op die bestraft kan worden met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

Tip
Tot 1 mei 2017 geldt nog een overgangsperiode. Zolang u laat zien dat u bezig bent met de modelovereenkomsten zal de Belastingdienst in deze periode alleen in uitzonderingssituaties een correctie opleggen.