Opbouw fiscale oudedagsreserve per 2023 onmogelijk?

Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.

Opbouw oudedagsreserve

Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Belasting betalen

Over de gereserveerde FOR moet je op een gegeven moment wél belasting betalen. Meestal is dit bij het beëindigen van je onderneming. Maar je kunt ook tussentijds één of meer lijfrentes kopen die je op de FOR kunt afboeken. De FOR betekent dus in feite uitstel van betaling over een deel van de winst. Ook kan je vaak profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Einde FOR

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR per 2023 af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 niet meer aan de FOR kan worden gedoteerd. Over opgebouwde FOR’s hoeft volgens het voorstel niet direct te worden afgerekend. De maatregel is onder meer bedoeld om een verhoging van de AOW te kunnen betalen.

Het kabinet is van mening dat de FOR zonder al te veel bezwaren afgeschaft kan worden, omdat de FOR nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.