Coulanceregeling rondom premiedifferentiatie WAB

Minister Koolmees biedt een coulanceregeling rondom de premiedifferentiatie die ingaat per 1 januari 2020. Deze regeling komt op het volgende neer...

Coulanceregeling rondom premiedifferentiatie WAB

Met een coulanceregeling wil minister Koolmees de onduidelijkheid en discussie wegnemen over de verplichtingen rondom de premiedifferentiatie die ingaat per 1 januari 2020. De minister heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer die (kort gezegd) op het volgende neer komt.

Drie maanden extra tijd

Voor veel werkgevers is de tijd tot 1 januari te kort voor de administratieve verplichtingen om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie.

Minister Koolmees geeft daarom, in samenspraak met de Belastingdienst, werkgevers drie maanden extra de tijd (tot en met 31 maart 2020).

Een addendum volstaat

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan volstaat een addendum (aanvulling op de arbeidsvoorwaarden), dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • Het addendum wordt bewaard bij de loonadministratie.

Het addendum volstaat ook voor het afdragen van de lage WW-premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is. Dat blijkt uit het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW dat op 16 december 2019 is gepubliceerd.

Indicatierubriek loonaangifte

In de gevallen dat een werkgever gedurende de periode tot 1 april 2020 nog niet voldoet aan de hiervoor omschreven administratieve verplichtingen, kan diegene in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’.

Voorwaarden

Let op!

  • Deze coulanceregeling geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden! De administratieve verplichtingen gelden wel in volle omvang voor werknemers die vanaf 1 januari 2020 in dienst treden.
  • Werkgevers moeten per 1 april 2020 wel aan de hierboven omschreven voorwaarden voldoen. Als dat niet het geval is, geldt alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Blog

Hoge of lage WW-premie? De regels & uitzonderingen

Per 1 januari 2020 komt er een lage WW-premie voor vaste contracten. Voor werknemers met een tijdelijke of oproepovereenkomst betaalt u een hoge premie. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, dus ook voor u!

Lees blog