Ondersteuning voor jonge agrarische ondernemer bij bedrijfsovername

Ben jij een jonge agrarische ondernemer en wil je na de bedrijfsovername investeren in duurzame ontwikkeling?

De overheid kan dan wellicht via het bedrijfsovernamefonds garant staan voor deze investering. Ook kun je dan gebruikmaken van het opleidings- en coachingstraject. 

 

Bedrijfsovernamefonds

De bedoeling is dat het bedrijfsovernamefonds gaat bestaan uit twee sporen:

Garantieregeling VVK

Investeer je na een bedrijfsovername in duurzame ontwikkeling? Dan kan de overheid daarvoor garant staan. Hierdoor is het voor jou makkelijker om risicodragend vermogen aan te trekken.

Duurzame ontwikkeling

Jouw investering wordt getoetst aan één van de criteria genoemd in de visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden, bijvoorbeeld aan het sluiten van kringlopen of de klimaatopgave.

Opleidings- en coachingstraject

Door middel van opleiding en coaching krijg je meer inzicht in het bedrijfsovernameproces. Denk hierbij aan de begeleiding van adviseurs bij keukentafelgesprekken over het bedrijfsovernameproces.

Of het gebruikmaken van cursusmateriaal, met nadruk op financiële aspecten bij een bedrijfsovername.

Planning

De regels ten aanzien van het bedrijfsovernamefonds zijn nog niet definitief. De verwachting is dat voor komende zomer de regeling, en daarmee de details, bekend wordt gemaakt.

Let op!

Heb jij interesse in het bedrijfsovernamefonds? Je kunt hier als jonge agrariër alleen gebruik van maken als je direct na je bedrijfsovername investeert in duurzame ontwikkeling. 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.