Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Heeft u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond? Vanaf 2020 raakt u betalingsrechten kwijt als u in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten heeft benut. 

Onbenutte betalingsrechten

Het aantal betalingsrechten dat u twee jaar achter elkaar niet benut, vervalt vanaf 2020. Het gaat hierbij niet meer om specifieke rechten maar om het aantal betalingsrechten dat u niet (heeft) benut.

Als u in 2019 een aantal betalingsrechten niet heeft benut, kunnen deze in 2020 al vervallen als u dit jaar weer meer betalingsrechten heeft dan subsidiabele grond.

Rouleren niet meer mogelijk

Voorheen kon u, bij structureel meer grond dan betalingsrechten, specifieke betalingsrechten rouleren. Dat is nu niet meer mogelijk.

Manier van beoordelen

Alle betalingsrechten die in het betreffende jaar op 15 mei bij u op naam staan, worden meegenomen in de beoordeling. Dit is inclusief uw gehuurde rechten.

Daarnaast gaat RVO uit van het aantal goedgekeurde hectares subsidiabele grond. Als blijkt dat u twee jaar op rij betalingsrechten niet benut heeft, vervallen eerst uw eigen (niet verhuurde) betalingsrechten. Daarna vervallen de eventueel door u gehuurde rechten.

Heeft u vragen over onbenutte betalingsrechten? Neem gerust contact met ons op.