NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Op deze pagina bundelen wij alle relevante artikelen die betrekking hebben op de NOW-regeling.

NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Op deze pagina bundelen wij alle relevante artikelen die betrekking hebben op de NOW-regeling zoals die geldt tot 1 april 2022. Met de NOW tracht het kabinet langere tijd zekerheid te verschaffen over de tegemoetkoming in de loonkosten. Ook hoopt zij dat werkgevers stappen kunnen maken om zich aan te passen aan de veranderende economie.

UPDATE! Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 NOW 6.0 aanvragen. Vanaf 1 april 2022 vervalt de mogelijkheid om NOW aan te vragen. Blijf ook op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onderaan deze pagina is een tabel te vinden die overzichtelijk in kaart brengt wat de (belangrijkste) verschillen zijn tussen NOW 1, NOW 2, NOW 3, NOW 4, NOW 5 en NOW 6.

Lees op deze pagina meer over: 

Tabel | Overzicht NOW-regeling

Hieronder is een tabel te vinden die overzichtelijk in kaart brengt wat de (belangrijkste) verschillen zijn tussen NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0, NOW 4.0 en NOW 5.0. 

Onderdeel van regeling

NOW 1

NOW 2

NOW 3.1

NOW 3.2

NOW 3.3

NOW 4

NOW 5

NOW 6

Maximumpercentage loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen

90%

90%

80%

85%

85%

85%

 

85%

85%

Minimumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag

0%

0%

10%

10%

10%

10%

15%

15%

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

Subsidieopslag voor werkgeverslasten

30%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Inspanningsplicht voor scholing

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Periode definitieve aanvraag UWV

7 oktober 2020 t/m 9 januari 2022

14 maart 2021 t/m 31 maart 2022

4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023

31 januari 2022 t/m 22 februari 2023

31 januari 2022 t/m 22 februari 2023

31 maart 2022 t/m 22 februari 2023

1 juni 2022 t/m 22 februari 2023

1 juni 2022 t/m 22 februari 2023

Wij helpen u overzicht te bewaren

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en (mkb-)bedrijven te verzachten, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Op deze pagina bundelen wij alle relevante steunpakketten voor u in één overzicht.