NOW? Dan geen bedrijfseconomisch ontslag

Geüpdatet op dinsdag 14 juli

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bepaalt dat wanneer werkgevers gebruik willen maken van deze loonkostensubsidie, zij daarmee toezeggen niet ook ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aan te vragen.

Vraagt u als werkgever naast een beroep op de NOW, wel ontslag om bedrijfseconomische redenen aan, dan volgt een sanctie.

De loonkostensubsidie wordt namelijk achteraf gecorrigeerd door het loon van de werknemer(s) voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd te vermeerderen met een boete van 50%. De loonsommen van deze werknemers worden vervolgens in mindering gebracht op de totale subsidie.

Het maakt hierbij niet uit of het UWV uiteindelijk een ontslagaanvraag goedkeurt of niet. Bedrijfseconomisch ontslag is dus niet onmogelijk, maar wordt wel bestraft. 

Let op! Dit onderdeel is gewijzigd in de NOW 2.0.

Hoe berekent u de boete?

Stap 1: U vermeerdert het SV-loon over de maand januari 2020 van de werknemers voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd met 50%.

Stap 2: Het bedrag van stap 1 vermenigvuldigt u met 3 (subsidie geldt voor 3 maanden).

Stap 3: U vermenigvuldigt het bedrag van stap 2 met de opslag van 30%. 

Stap 4: Om vervolgens de uitkomst van het bedrag van stap 3 te vermenigvuldigen met 0,9 (percentage subsidieverlening).

Het UWV brengt de uitkomst van stap 4 in mindering op de totale loonkostensubsidie.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.