NOW aanvragen in 10 stappen

De NOW-regeling is aan te vragen vanaf maandag 6 april. Het is vrij complex, de volgende 10 stappen helpen u door de aanvraagprocedure voor de NOW heen.

NOW aanvragen in 10 stappen

De gepubliceerde uitwerking van de NOW-regeling is best complex. De verwachting is dat veel ondernemers gebruikmaken van deze maatregelen, aan te vragen vanaf maandag 6 april, om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. De volgende 10 stappen helpen u door de aanvraagprocedure voor de NOW heen.

Stap 1: Kies de meetperiode

De grootste omzetdaling van rechtspersoon of - als daar sprake van is - concern zal plaatsvinden in de periode: 

 • 1 maart - 31 mei 2020
 • 1 april - 30 juni 2020
 • 1 mei - 31 juli 2020

Stap 2: Bereken de omzetdaling

De procentuele omzetdaling (aanvraag mogelijk bij meer dan 20% omzetdaling) =

Verwachte netto-omzet meetperiode / (netto-omzet 2019 / 4)

Stap 3: Bereken het subsidiepercentage

Het subsidiepercentage = het percentage omzetdaling x 0,90

Dus:

 • 100% omzetverlies = 90% vergoed
 • 50% omzetverlies = 45% vergoed
 • 20% omzetverlies = 18% vergoed

Stap 4: Bepaal de totale loonsom

De totale loonsom (waarbij het UWV uit zal gaan van gegevens uit de polisadministratie d.d. januari 2020) =  Het sociale verzekeringsloon d.d. januari 2020 (zonder vakantiegeld en salaris tot 9.538 bruto per maand).

Stap 5: Bereken de subsidiehoogte

De subsidiehoogte = % omzetdaling x totale loonsom x 3 x 1,3 x 0,9.

De 1,3 is 30% vaste forfaitaire opslag voor o.a. werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld.

Stap 6: Doe aanvraag bij UWV

Doe uiterlijk 31 mei 2020 aanvraag bij UWV via het formulier op de website. Dit heeft u hiervoor nodig:

 • Dossiernummer Wtv-aanvraag
 • Verwachte omzetdaling %
 • Loonheffingsnummer
 • Rekeningnummer bekend bij Belastingdienst

 

Stap 7: Informeer werknemers

Informeer OR, PVT of - als deze er niet zijn - werknemers, en bekijk welke andere maatregelen nodig zijn.

 

Stap 8: Ontvang voorschot

Als de aanvraag volledig is en UWV positief oordeelt, is het streven dat u binnen 2 tot 4 weken (de formele beslistermijn is 13 weken) een voorschot ontvangt van 80% van de subsidie, in 3 termijnen.

Stap 9: Vraag definitieve subsidie aan

Doe dat binnen 24 weken na het einde van de meetperiode via UWV, met de definitieve gegevens omzetdaling en accountantsverklaring.

Welke bedrijven zonder accountantsverklaring kunnen, wordt nog bekendgemaakt.

Stap 10: Ontvang subsidie en teken evt. bezwaar aan

Binnen 52 weken stelt UWV de definitieve subsidie vast. Er kan sprake zijn van:

 • Nabetaling: als % omzetdaling hoger uitvalt dan bij eerste aanvraag
 • Terugvordering: als % omzetdatling lager uitvalt dan bij eerste aanvraag en/of als totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3x totale loonsom januari.

Binnen 6 weken kunt u bezwaar indienen.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.