NOW 6.0: de belangrijkste punten

Vanaf 14 februari kunt u voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 de NOW 6.0 aanvragen. Wat zijn de belangrijkste punten? Lees meer...

NOW 6.0: de belangrijkste punten

Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 kunnen werkgevers de NOW aanvragen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Deze NOW 6.0 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5.0-subsidie. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%.

De NOW 6.0 kan worden aangevraagd vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022.

Wijzigingen en aandachtspunten

Wat wijzigt er in de NOW 6.0? En wat blijft in de NOW 6.0 gelijk aan andere NOW-regeling(en)? Wij zetten het voor u op een rij:

Overeenkomsten NOW 6.0 met eerdere NOW-subsidies

De NOW 6.0 is in grote lijnen hetzelfde als de NOW 5.0. De overeenkomsten zijn onder andere:

 • minimaal 20% omzetverlies;
 • maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als het omzetverlies wordt geschat tussen 90 en 100%);
 • een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon;
 • voorschotpercentage van 80%;
 • voor starters geldt dezelfde berekening van de referentieomzet-periode als in de NOW 5.0;
 • een percentage loonsomvrijstelling van 15%;
 • ook bij de NOW 6.0 kunt u niet kiezen over welke maanden u het omzetverlies wilt laten berekenen. Bij de NOW 6.0 gaat het standaard om de maanden januari, februari en maart 2022.

Verschillen NOW 6.0 met eerdere NOW-subsidies

Er zijn echter ook een aantal verschillen ten aanzien van de eerdere NOW-subsidies:

 • Als eerste wordt de referentiemaand voor de loonsom oktober 2021.
 • De forfaitaire opslag wordt weer 30% zoals in de NOW 1.0 (in de NOW 2.0 – NOW 5.0 was deze 40%).
 • De Polisadministratie van UWV is per 1 januari 2022 veranderd.

Let op! De Polisadministratie heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom die wordt gebruikt om de hoogte van de NOW-subsidie te bepalen. In de nieuwe situatie bevat de loonsom waarmee gerekend wordt meer posten (zoals vakantietoeslag).

Deze posten worden in tegenstelling tot de berekeningswijze van de eerdere NOW-regelingen bij de loonsom opgeteld. Hierdoor valt de loonsom hoger uit. Een hogere loonsom met een forfaitaire opslag van 40% zou daarmee leiden tot een hogere subsidie.

Verder wordt de referentieomzet-periode berekend door de omzet van 2019 te delen door 4. Door te delen door 4 kan de omzetdaling over de 3 maanden waarop de NOW 6.0 betrekking heeft (januari, februari en maart 2022) goed afgezet worden tegen een vierde deel van de omzet van 2019, het jaar van vóór de coronacrisis.

Starters

Voor starters (gestart na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 oktober 2021) en in het geval van overnames wordt hiervan afgeweken, conform de NOW 5.0. Zie de tabel hieronder.

Onderneming gestart Omzet-periode
Uiterlijk 1 januari 2019 Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 4
Van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
Van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2
Van 2 juli 2021 tot en met 1 oktober 2021 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
Ná 1 oktober 2021 Geen recht op NOW

 

Het begrip “overname” in de NOW

Als laatste zal in de NOW 6.0 een wijziging worden doorgevoerd met betrekking tot de NOW 2.0 – NOW 5.0 ten aanzien van het begrip ‘overname’. In de NOW 2.0 – NOW 5.0 kan geen gebruik worden gemaakt van de startersmethodiek voor de referentieomzet-berekening in bepaalde gevallen. Dit geldt als een bedrijf gebruikt maakt van een zuivere aandelentransacties, waarbij het bedrijf hetzelfde blijft, maar enkel een andere aandeelhouder (of aandeelhouders) krijgt,

Heeft u nog vragen over de NOW 6.0? Neem gerust contact met ons op. 

Meer NOW-artikelen