NOW 5.0: wat wijzigt er?

Wat wijzigt er in de NOW 5.0, en wat blijft in de NOW 5.0 gelijk aan (een) andere NOW-regeling(en)? Wij zetten het voor u op een rij.

NOW 5.0: wat wijzigt er?

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers. Om die reden keert onder andere de loonsubsidie NOW terug, in de vorm van NOW 5.0. 

Wanneer u als werkgever tenminste 20 procent omzetverlies heeft, kunt u voor de maanden november en december 2021 de NOW aanvragen. De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als de NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019 gedeeld door zes. 

De NOW 5.0 geldt van 11 december 2021 t/m 30 juni 2024. NOW aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 13 december 2021 t/m 31 januari 2022.

Wijzigingen en aandachtspunten 

Wat wijzigt er in de NOW 5.0, en wat blijft in de NOW 5.0 gelijk aan (een) andere NOW-regeling(en)? Wij zetten het voor u op een rij:

Omzetverlies november en december

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunt u bij de NOW 5.0 niet langer kiezen over welke maanden u het omzetverlies wilt laten berekenen. Het gaat standaard om de maanden november en december 2021.

Hoger loonsomvrijstellingspercentage

Het loonsomvrijstellingspercentage gaat omhoog naar 15%. Dit betekent dat de loonsom met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.

Omdat u als werkgever pas vanaf 26 november 2021 weet dat er een NOW 5.0 komt, heeft u tussen 13 en 26 november 2021 wellicht al personeel moeten laten gaan of heeft u hen niet meer opgeroepen. Door deze lagere loonsom zou u dan minder NOW-subsidie ontvangen, terwijl u hier geen rekening mee kon houden. Het hogere vrijstellingspercentage beperkt dat probleem.

Meer mogelijkheden startende ondernemers

Meer startende ondernemers kunnen gebruikmaken van de NOW 5.0. Wanneer u tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 bent gestart, kunt u ook een aanvraag doen voor de NOW 5.0. 

Inspanningsplicht bij bedrijfseconomisch ontslag

Omdat de NOW 5.0 niet is aangekondigd aan het begin van de subsidieperiode van 1 november 2021, zal de inspanningsverplichting in een van werk naar werk-begeleiding in de NOW 5.0 gelden vanaf 27 november 2021.

Bedrijfseconomische ontslagen voor die datum zijn dus uitgezonderd van deze verplichting, maar voor ontslagen vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 moet wel worden voldaan aan deze verplichting.

In dat geval moet u, indien u de NOW 5.0 aanvraagt, vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV bellen. UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld.

Bonus- en dividendverbod

Het bonus- en dividendverbod blijft voor de NOW 5.0 gelijk aan het verbod uit de NOW 3.0 en NOW 4.0.

Dit brengt met zich mee dat er een bonus- en dividendverbod is voor heel 2021 wanneer u de NOW 5.0 aanvraagt en een voorschot van € 125.000 of meer hebt ontvangen, of wanneer u een lager voorschot hebt ontvangen, maar de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Hiernaast mag de entiteit geen eigen aandelen inkopen.

Mocht u overigens een NOW aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, dan geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt bij een NOW aanvraag op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier mag de entiteit geen eigen aandelen inkopen.

Werktijdverkorting

De regeling voor werktijdverkorting (WTV) blijft tijdens de NOW 5.0 open. Als er samenloop is tussen de WTV en de NOW, zal de WTV-aanvraag dus van invloed zijn op de hoogte van de NOW-vergoeding.

De regeling geldt van 11 december 2021 t/m 30 juni 2024. NOW aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 13 december 2021 t/m 31 januari 2022.

Heeft u nog vragen over de NOW 5.0? Neem gerust contact met ons op.