NOW 4.0: dit is wat u moet weten

Het loket voor het aanvragen van NOW 4.0 gaat open op 26 juli 2021. Het loket sluit op donderdag 30 september 2021.

NOW 4.0: dit is wat u moet weten

Het loket voor het aanvragen van NOW 4.0 gaat open op 26 juli 2021. Het loket sluit op donderdag 30 september 2021. Voor bedrijven die NOW 4.0 aanvragen, geldt dat het voorschot in drie termijnen wordt betaald. De definitieve berekening kan aangevraagd worden vanaf 1 juni 2022.

Een derdenverklaring is niet langer nodig vanaf een voorschot van € 20.000 of een definitieve vaststelling van € 25.000, maar wél vanaf zowel een voorschot als definitieve vaststelling van € 40.000. Een accountantsverklaring is nodig voor zowel voorschot als definitieve vaststelling vanaf € 125.000. 

Hiernaast geldt, vooruitlopend op de officiële regeling, het volgende wanneer het voorschot of het definitieve subsidiebedrag op € 125.000 of hoger wordt vastgesteld:

  • Wanneer een NOW aanvraag wordt gedaan, bestaat de verplichting om een overeenkomst te sluiten met ten minste één belanghebbende vereniging van werknemers. In deze overeenkomst moeten schriftelijke afspraken zijn vastgelegd over hoe er om zal worden gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend in relatie met behoud van werkgelegenheid. Indien er bij het bedrijf minder dan 20 werknemers in dienst zijn, kan worden volstaan met een andere vertegenwoordiging van werknemers: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering. Deze voorwaarde geldt naast de voorwaarden die al gelden. De overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW 4.0.
  • Houd er daarnaast rekening mee dat, doordat de regeling verder inhoudelijk niet is gewijzigd, de inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden naar ander werk blijft bestaan.
  • Daarnaast moet nog steeds bij het UWV een melding worden gedaan als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag.

Let op!

U heeft nog één kans om de afrekening van NOW 1.0 aan te vragen. Daarover ontvangt u één formele laatste herinnering. Tot en met 9 januari 2022 krijgt u de tijd om een NOW aanvraag te doen. Is de NOW aanvraag dan nog niet gedaan? Dan moet het volledige voorschot terugbetaald worden.