NOW 4.0

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Het loket voor het aanvragen van NOW 4.0 gaat open op 26 juli 2021. Het loket sluit op donderdag 30 september 2021. Voor bedrijven die NOW 4.0 aanvragen, geldt dat het voorschot in drie termijnen wordt betaald. De definitieve berekening kan aangevraagd worden vanaf 1 juni 2022.

Een derdenverklaring is niet langer nodig vanaf een voorschot van € 20.000 of een definitieve vaststelling van € 25.000, maar wél vanaf zowel een voorschot als definitieve vaststelling van € 40.000. Een accountantsverklaring is nodig voor zowel voorschot als definitieve vaststelling vanaf € 125.000. 

Hiernaast geldt, vooruitlopend op de officiële regeling, het volgende wanneer het voorschot of het definitieve subsidiebedrag op € 125.000 of hoger wordt vastgesteld:

  • Wanneer een NOW aanvraag wordt gedaan, bestaat de verplichting om een overeenkomst te sluiten met ten minste één belanghebbende vereniging van werknemers. In deze overeenkomst moeten schriftelijke afspraken zijn vastgelegd over hoe er om zal worden gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend in relatie met behoud van werkgelegenheid. Indien er bij het bedrijf minder dan 20 werknemers in dienst zijn, kan worden volstaan met een andere vertegenwoordiging van werknemers: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering. Deze voorwaarde geldt naast de voorwaarden die al gelden. De overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW 4.0.
  • Houd er daarnaast rekening mee dat, doordat de regeling verder inhoudelijk niet is gewijzigd, de inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden naar ander werk blijft bestaan.
  • Daarnaast moet nog steeds bij het UWV een melding worden gedaan als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag.

Tabel | Overzicht NOW-regeling

Hieronder is een tabel te vinden die overzichtelijk in kaart brengt wat de (belangrijkste) verschillen zijn tussen NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0 en NOW 4.0.

Onderdeel van regeling

NOW 1.0

NOW 2.0

NOW 3.1

NOW 3.2

NOW 3.3

NOW 4.0

Maximumpercentage loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen

90%

90%

80%

85%

85%

85%

 

Minimumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag

0%

0%

10%

10%

10%

10%

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

Subsidieopslag voor werkgeverslasten

30%

40%

40%

40%

40%

40%

Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Inspanningsplicht voor scholing

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Periode definitieve aanvraag UWV

7 oktober 2020 t/m 31 oktober 2021

15 maart 2021 t/m 5 januari 2022

4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

26 juli 2022 t/m 30 september 2022

Andere referentiemaand

Voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021, omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom.

TVL telt niet langer mee als omzet

Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’.

Hierdoor realiseren ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Soepele terugbetaling NOW

Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd.

  • Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd.
  • Wordt er geen rente berekend.
  • Worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

NOW 3.0

De tegemoetkoming NOW 3.0 is per 1 oktober 2020 ingegaan in de vorm van een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden.

Door Cindy Notkamp
Lees bericht

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.