NOW 4.0

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Op 27 mei maakte het kabinet bekend dat het financiële steunpakket met drie maanden (juli tot en met september 2021) wordt verlengd voor ondernemers die getroffen zijn door corona. De NOW-regeling wordt ook verlengd met de NOW 4.

Ongewijzigd

De NOW-regeling is de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli tot en met september 2021.

De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd. Dit betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW naar evenredigheid verminderd.

Verder blijft de looncompensatie per werknemer gemaximeerd op twee keer het maximumdagloon en ook de loonsomvrijstelling (het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW) blijft gehandhaafd op 10%.

De forfaitaire opslag op het loon (de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld) blijft 40%.

Andere referentiemaand

Voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021, omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom.

TVL telt niet langer mee als omzet

Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’.

Hierdoor realiseren ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Soepele terugbetaling NOW

Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd.

  • Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd.
  • Wordt er geen rente berekend.
  • Worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Tabel | Overzicht NOW-regeling

Hieronder is een tabel te vinden die overzichtelijk in kaart brengt wat de (belangrijkste) verschillen zijn tussen NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0 en NOW 4.0.

Onderdeel van regeling

NOW 1.0

NOW 2.0

NOW 3.1

NOW 3.2

NOW 3.3

NOW 4.0

Maximumpercentage loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen

90%

90%

80%

85%

85%

85%

 

Minimumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag

0%

0%

10%

10%

10%

10%

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

Subsidieopslag voor werkgeverslasten

30%

40%

40%

40%

40%

40%

Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Inspanningsplicht voor scholing

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Periode definitieve aanvraag UWV

7 oktober 2020 t/m 31 oktober 2021

15 maart 2021 t/m 5 januari 2022

4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

Nog onbekend

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Alles over NOW 3.0

NOW 3.0

De tegemoetkoming NOW 3.0 is per 1 oktober 2020 ingegaan in de vorm van een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden.

Door Cindy Notkamp
Lees bericht

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.