NOW 3.0: de 7 belangrijkste punten

Na de NOW 1.0 en 2.0 is nu ook de NOW 3.0 een feit. Eerder werden de verwachte wijzigingen van de NOW 3.0 al aangekaart, nu zijn deze ook officieel bekendgemaakt. De tegemoetkoming NOW 3.0 is per 1 oktober 2020 ingegaan in de vorm van een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden.

Met de regeling tracht het kabinet langere tijd zekerheid te verschaffen over de tegemoetkoming in de loonkosten. Ook hoopt zij dat werkgevers in de komende periode stappen kunnen maken om zich aan te passen aan de veranderende economie.

Wat wordt er in deze NOW 3.0 geregeld? Wij zetten de 7 belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. 

1. Omzetdaling van 20% naar 30%

In de NOW 1.0 en NOW 2.0 was een minimale omzetdaling van 20% noodzakelijk om subsidie te ontvangen. In de eerste tranche van de NOW 3.0 moet wederom minimaal 20% omzetverlies worden geleden om in aanmerking te komen voor subsidie. In de tweede en derde tranche is dit minimumpercentage 30%.

2. Vergoedingspercentage loonsom verlaagd

In de NOW 3.0 wordt het vergoedingspercentage voor de loonsom per tranche langzaam verlaagd:

  • 80% in de derde tranche (oktober–december 2020)
  • 70% in de vierde tranche (januari–maart 2021)
  • 60% in de vijfde tranche (april–juni 2021)

De forfaitaire opslag, die ook al gold bij de NOW 2.0 (40%), blijft in de NOW 3.0 in stand.

Maximering loonsoom ook aangepast

Let op! In het kader van een geleidelijke afbouw wordt de maximering van de loonsom ook aangepast. In tranche 5 (vanaf april 2021) wordt de tegemoetkoming niet langer gemaximeerd op tweemaal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand), maar eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand).

De bedragen golden vanaf 1 juli 2020, maar worden per 1 januari 2021 geïndexeerd. Daarnaast wordt het voorschot voor de NOW 3.0 vastgesteld op basis van de loonsom van juni 2020. 

3. Verlaging loonsom 

Er wordt, indien noodzakelijk, ruimte geboden om de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt (per tranche) geleidelijk op:

  • 10% in de derde tranche (oktober–december 2020)
  • 15% in de vierde tranche (januari–maart 2021)
  • 20% in de vijfde tranche (april–juni 2021)

Op die manier krijgen bedrijven de ruimte om waar nodig hun onderneming te herstructureren. Dit kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door een salarisverlaging in overeenstemming met werknemers (bijvoorbeeld door afspraken over baangarantie in ruil voor salarisdaling) of in het uiterste geval door ontslag.

4. Wegnemen subsidiekorting bij ontslag

Ontslag leidt niet meer tot extra subsidiekorting. In de NOW 3.0 vervalt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming is bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Loon niet in mindering gebracht op subsidie 

Tevens vervalt de voorwaarde dat 100% van het loon van de werknemer, die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, in mindering wordt gebracht op de subsidie. Bij de NOW 1.0 was dit zelfs 150%. 

Subsidie over de laatste maanden van de aov  

Het schrappen van de korting houdt in dat subsidie wordt ontvangen over de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Dit is dus de periode waarin loonkosten gemaakt worden tijdens de ontslagprocedure en de opzegtermijn.

Ontslagbescherming niet de dupe

Belangrijk is dat het schrappen van bovengenoemde kortingen niet betekent dat de ontslagbescherming van werknemers minder wordt. De regels van het ontslagrecht (waaronder de preventieve toets door UWV) evenals de Wet Melding Collectief Ontslag blijven onverkort van toepassing.

5. Werk-naar-werkbegeleiding

Er wordt van de werkgevers verwacht dat zij werknemers, bij contractbeëindiging, helpen met het vinden van een nieuwe baan. Het subsidiebedrag wordt met 5% gekort als bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen geen contact met UWV is opgenomen voor van-werk-naar-werkbegeleiding.

6. Aanbieden scholing

Hiernaast bestaat de plicht voor werkgevers om zich in te zetten voor scholing. Dit betekent dat werknemers gestimuleerd moeten worden om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of bij- of omscholing. De aanvullende subsidieregelingen van ‘NL leert door’ faciliteren dit.

7. Mogelijk nog meer steun

Mogelijk brengt de NOW 3.0 meer steungeld met zich mee. Het kan namelijk zijn dat er een langdurige tweede golf is die sectoren in verdere problemen brengt. Wellicht besluit het kabinet, na overleg met de sociale partners, om gedurende de periode ondernemers verder te steunen. Hierover is echter nog niets bekend. 

Hieronder is een tabel te vinden die overzichtelijk in kaart brengt wat de (belangrijkste) verschillen zijn tussen NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0. 

Onderdeel van regeling

NOW 1.0

NOW 2.0

NOW 3.0 - 1e tranche

NOW 3.0 - 2e tranche

NOW 3.0 - 3e tranche

Maximumpercentage loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen

90%

90%

80%

70%

60%

Minimumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen

20%

20%

20%

30%

30%

Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag

0%

0%

10%

15%

20%

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

1x max dagloon

Subsidieopslag voor werkgeverslasten

30%

40%

40%

40%

40%

Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Inspanningsplicht voor scholing

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

 

Heeft u nog vragen over de NOW 3.0? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.