NOW 3.0: wat wijzigt er?

De steun aan bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 1 juli 2021. Echter worden tegemoetkomingen, in de vorm van NOW 3.0, stapsgewijs aangescherpt. Wat wijzigt er?

Omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten betreft drie keer een periode van drie maanden. Hierbij wordt de tegemoetkoming geleidelijk aan steeds minder en worden de vereisten met betrekking tot de omzetdaling steeds strenger. 

Kortom: de grens van het minimale omzetverlies gaat naar verloop van tijd omhoog, en de tegemoetkoming omlaag. 

Tabel maximale compensatie NOW 3.0

In onderstaande tabel ziet u per periode wat het minimale omzetverlies moet zijn en wat de maximale compensatie is die hier tegenover staat.

  Minimaal omzetverlies Maximale compensatie

Periode 1: oktober t/m december 2020

20% 80%

Periode 2: januari t/m maart 2021

30% 70%

Periode 3: april t/m juni 2021 

40% 60%

 

Maximumloon en opslag op de loonkosten

Het maximumloon dat voor de tegemoetkoming volgens de NOW 1.0 en 2.0 in aanmerking wordt genomen, bedraagt twee keer het maximumdagloon, ofwel €9.538 per maand. Dit maximum geldt ook in de eerste twee periodes van de NOW 3.0. In periode 3 bedraagt het maximum van de tegemoetkoming slechts één keer het maximumdagloon (ongeveer € 4.769).

De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft in de NOW 3.0 gehandhaafd.

Gevolgen NOW 3.0

Wat zijn de gevolgen van NOW 3.0 voor de loonsomdaling, ontslagboetes, scholing en de uitkering van dividend en bonusuitkeringen?

Loonsomdaling

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming op grond van de NOW 3.0. In periode 1 mag de loonsom 10% dalen, in periode 2 mag dit 15% zijn en in periode 3 geldt 20%.

De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

Ontslagboete vervalt

Ondernemers worden niet meer op de NOW-subsidie bekort als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 2.0 is dit wel het geval. Hierin krijgt een ondernemer een boete als hij twintig of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.

Scholing en verbod op dividend en bonusuitkeringen 

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Ditzelfde geldt voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. Ook dit blijft gehandhaafd.

Aanvragen NOW 3.0 in november

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Vanaf dat moment kan dan een aanvraag voor periode 1 worden ingediend. 

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

Heeft u nog vragen over NOW 3.0? Neem gerust contact met ons op. 

Meer over NOW
onze adviseurs Door onze adviseurs
Man met blauwe blouse kijkt betreurd omdat zijn Tozo of NOW aanvraag is afgewezen

Tozo of NOW afgewezen: wat nu?

Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? Bent u het hiermee oneens? Dan is het belangrijk dat u bezwaar maakt tegen de afwijzing. Lees meer...

Lees meer

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.