Notificatieplicht voor boekjaren eindigend op of na 1 september 2017

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een groepsomzet vanaf € 750 miljoen (in het voorafgaande boekjaar) een nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichting: Country-by-Country reporting.

Notificatieplicht voor boekjaren eindigend op of na 1 september 2017

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een groepsomzet vanaf € 750 miljoen (in het voorafgaande boekjaar) een nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichting: Country-by-Country reporting.

Volgens Country-by-Country reporting moet de rapporterende entiteit van het multinationale concern jaarlijks een landenrapport aanleveren bij de belastingdienst in het land waarvan deze entiteit fiscaal inwoner is. De rapporterende entiteit is de uiteindelijke moederentiteit, de surrogaatmoederentiteit, of een andere groepsentiteit.

Laatste dag van het boekjaar

In Nederland gevestigde entiteiten van het multinationale concern dienen de Belastingdienst te melden welke groepsentiteit het landenrapport zal indienen en in welk land dit zal gebeuren (de notificatieplicht). Voor de notificatie met betrekking tot het boekjaar 2016 gold dat de notificatie vóór 1 september 2017 moest zijn gedaan. Dit betrof echter een eenmalig uitstel, enkel met betrekking tot de eerste notificatie. In het vervolg moet de notificatie uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Dit houdt in dat indien het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, de notificatie voor het boekjaar 2017 uiterlijk op 31 december 2017 bij de Belastingdienst moet zijn ingediend. Ook in het geval van een gebroken boekjaar eindigend vanaf 1 september 2017 dient uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar aan de notificatieplicht worden voldaan. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan tot aanzienlijke boetes leiden.

De notificatie moet worden gedaan via het gegevensportaal van de Belastingdienst.