Langer de tijd voor noodloket flexwerker

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming.

Melding Rijksoverheid

Dit meldt de Rijksoverheid op de site. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is, aldus de site van Rijksoverheid, dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken. 

Tool UWV

Om teleurstellingen van aanvragers te voorkomen heeft het UWV op de site een tool gezet, waarmee eenvoudig kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor de TOFA wordt voldaan. Op deze manier weet men al vooraf of het indienen van een aanvraag nut heeft.

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • het loon moet dit jaar (2020) in februari minstens € 400 hebben bedragen;
  • in april moet het loon minstens 50% minder zijn;
  • het loon moet niet meer zijn dan € 550;
  • in maart moet het loon minstens € 1 hebben bedragen.

Als aanvullende voorwaarde geldt dat de aanvrager vanwege het inkomensverlies geen uitkering heeft gekregen, zoals de WW. De TOFA bedraagt € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei 2020, ofwel € 550 per maand.

Geen inkomensgegevens nodig

Het UWV heeft bij de aanvraag geen inkomensgegevens nodig. Die verkrijgt het UWV namelijk rechtstreeks via de Belastingdienst.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.