Nieuwe werkwijze subsidiabel natuurterrein

RVO heeft haar werkwijze om te bepalen of een natuurterrein subsidiabel is gewijzigd. Voorheen was het natuurbeheertype van het perceel bepalend. Nu bepaalt RVO op basis van het feitelijk gebruik of natuurterrein subsidiabel is voor betalingsrechten.

Nieuwe werkwijze subsidiabel natuurterrein

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft haar werkwijze om te bepalen of een natuurterrein subsidiabel is gewijzigd. Voorheen was het natuurbeheertype, ofwel de N-code, van het perceel bepalend.

Nu bepaalt RVO op basis van het feitelijk gebruik of natuurterrein subsidiabel is voor betalingsrechten. Deze werkwijze wordt met terugwerkende kracht toegepast.

Subsidiabele grond

Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan is dit perceel subsidiabel voor betalingsrechten als u het perceel ‘overwegend’ voor landbouwactiviteiten gebruikt. Tot voor kort was de N-code van een perceel leidend. De rechter heeft echter geoordeeld dat de feitelijke situatie leidend moet zijn.

Discussie

Er zijn geen exacte criteria vastgesteld om te bepalen of een perceel overwegend voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. Het is dus niet bekend in welke mate beweiding en/of voerderwinning moet plaatsvinden. Dit zal tot discussie leiden bij natuurterreinen met beperkte landbouwactiviteiten.

Beoordeling RVO

RVO geeft aan dat percelen met een niet-subsidiabele N-code opnieuw worden beoordeeld. In enkele gevallen kunnen bepaalde percelen nu alsnog subsidiabel worden. Er moet dan echter wel sprake zijn van substantiële landbouwactiviteiten.

Met terugwerkende kracht

De nieuwe werkwijze wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 2015 en 2016 vindt alleen een herbeoordeling plaats als u nog een bezwaar- of beroepsprocedure heeft lopen. U krijgt alleen een extra uitbetaling (ook 2017) als extra betalingsrechten worden toegekend. Ook moet u de percelen hebben aangevinkt voor uitbetaling van betalingsrechten.

Nationale reserve 2018

Heeft u in 2015 op een perceel geen betalingsrechten toegekend gekregen, omdat sprake was van een niet-subsidiabele N-code? Dan kunt u in 2018 rechten uit de nationale reserve aanvragen als dit perceel nu wel subsidiabel is.