Nieuwe tachograaf per 15 juni 2019

Vanaf 15 juni 2019 moeten nieuwe voertuigen zijn voorzien van de tweede generatie digitale tachograaf. De zogenaamde ‘smart’ tachograaf kent drie nieuwe interfaces. Lees meer...

Nieuwe tachograaf per 15 juni 2019

Vanaf 15 juni 2019 moeten nieuwe voertuigen zijn voorzien van de tweede generatie digitale tachograaf. De zogenaamde ‘smart’ tachograaf kent drie nieuwe interfaces. ​Dit zijn:

  • GNSS: Global Navigation Satellite System
  • DSRC: Dedicated Short Range Communication
  • ITS: Intelligente vervoerssystemen

GNSS: Global Navigation Satellite System (Satallietnavigatiesystemen)

Via een intern of extern GNSS-systeem legt de digitale tachograaf de precieze locaties vast waar de bestuurder zijn dagelijkse werktijd aanvangt en eindigt.

Daarnaast wordt na iedere drie uur opgetelde rijtijd de positie opgeslagen. De GNSS-ontvanger is compatibel met de plaatsbepalingsdiensten van Galileo en Egnos.

Fabrikanten kunnen daarnaast ook kiezen voor compatibiliteit met andere satellietnavigatiesystemen (bijvoorbeeld GPS).

Landcode

Bij de eerste generatie digitale tachograaf moest de bestuurder bij aanvang en einde van de dagelijkse werkperiode de landcode bevestigen in de tachograaf.

Bij de tweede generatie wordt deze landcode dus vervangen door GNSS-posities (geldt alleen bij gebruik van een tweede generatie bestuurderskaart). 

Ferry-/treinfunctie

Bij deze tweede generatie digitale tachograaf met GNSS wordt het erg belangrijk om de tachograaf juist te bedienen bij een ferry of trein.

De ferry-/treinfunctie moet namelijk bij de tweede generatie ingeschakeld worden voordat de bestuurder de motor op de ferry of trein uitzet.

Hierdoor kunnen er geen tegenstrijdige bewegingsgegevens ontstaan tijdens een overtocht.

DSRC: Dedicated Short Range Communication

Met de DSRC kunnen controleurs op korte afstand bepaalde gegevens controleren. De tachograaf bewaart om de 60 seconden de meest recente gegevens die nodig zijn voor wegcontroles.

Met behulp van DSRC apparatuur kan de controleur langs de weg deze gegevens ontvangen. Het betreft alleen gegevens die van belang zijn voor gerichte wegcontroles en gegevens met informatie van de tachograaf. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • De langste stroomstoring.
  • Een fout in bewegingsgegevens.
  • De door de tachograaf geregistreerde snelheid.
  • Rijden zonder kaart.

Een controleur kan straks op afstand dus zien of er, op het moment van de controle, de 10 dagen er voor is gereden zonder kaart.

De controleurs kunnen deze gegevens gebruiken om voertuigen te selecteren tijdens een wegcontrole. Gegevens over rij- en rusttijden van de bestuurder worden niet verzonden via de DSRC.

In verordening (EU) Nr. 165/2014, artikel 9, is vastgelegd dat vervoersondernemingen bestuurders ervan in kennis moeten stellen dat communicatie op afstand (DSRC) met de tweede generatie tachograaf mogelijk is voor vroegtijdige detectie van manipulatie of vermoedelijk misbruik van tachografen.

ITS: Intelligente vervoerssytemen

De tweede generatie tachograaf kan door de tachograaf leverancier worden voorzien van een gestandaardiseerde interface die ervoor zorgt dat een extern apparaat gebruik kan maken van door de tachograaf gegenereerde gegevens.

De gegevens die beschikbaar zijn, zijn onder te verdelen in tachograaf gerelateerde gegevens en bestuurder gerelateerde gegevens.

Persoonsgegevens

Deze laatste zijn aangeduid als persoonsgegevens en alleen beschikbaar wanneer de bestuurder daar toestemming voor geeft.

De bestuurder kan bij het plaatsen van de bestuurderskaart door het invoeren van een pincode toestemming geven dat deze gegevens het voertuignetwerk kunnen verlaten.

Automatische correctie UTC-tijd

De tweede generatie zal de UTC-tijd met intervallen van maximum 12 uur bijwerken via de GNSS.

Bij de huidige eerste generatie moet de bestuurder de UTC-tijd periodiek controleren. Als het nodig is, kan de bestuurder deze met 1 minuut per 7 dagen aanpassen.

De ervaring leert dat bij veel tachografen de UTC-tijd afwijkt. Dit zorgt voor tijdoverlappingen en onnodige boetes onderweg wanneer de tijd meer dan 20 minuten afwijkt. Dit probleem zal zich met deze tweede generatie niet meer voor kunnen doen.

Tweede generatie tachograafkaarten

Met de invoering van de tweede generatie digitale tachograaf komen er ook tweede generatie tachograafkaarten.

Bij het ontwerp van de tweede generatie tachograafkaarten is er voor gezorgd dat deze ook in tachografen van de eerste generatie gebruikt kunnen worden.

Ook is er voor gezorgd dat tachograafkaarten van de eerste generatie ook werken in tweede generatie tachografen.

Het is dus niet nodig om tussentijds nieuwe bestuurders en bedrijfskaarten aan te vragen wanneer er gereden gaat worden met een tweede generatie digitale tachograaf.

Werkplaatskaarten

De enige uitzondering hierop zijn de werkplaatskaarten. Tachografen van de tweede generatie kunnen alleen gekalibreerd worden met een werkplaatskaart van de tweede generatie.

Updaten hardware en software

Door de wijzigingen in de beveiliging en de andere structuur van het geheugen van de tweede generatie digitale tachograaf en bestuurderskaarten, moeten veel hard- en software om de tachografen en bestuurderskaarten uit te lezen aangepast voor de nieuwe gegevens.

Retrofit

In de huidige verordening (EU) Nr. 165/2014 is opgenomen dat voertuigen voor internationaal vervoer uiterlijk vijftien jaar na invoering van de tweede generatie digitale tachograaf, hiervan voorzien moeten zijn. Dat is uiterlijk 15 juni 2034. De kans bestaat dat deze retrofit periode voor internationaal transport wordt aangepast.

Voor alleen binnenlands vervoer mogen oude tachografen gebruikt worden tot einde levensduur.

Opleiden en instrueren

Met de invoering van verordening (EU) Nr. 165/2014 in 2016 is een aantal aanvullende verplichtingen voor vervoersondernemingen vastgelegd.

In artikel 33 staat beschreven dat vervoersondernemingen verantwoordelijk zijn dat bestuurders goed zijn opgeleid en geïnstrueerd met betrekking tot een correcte werking van digitale en analoge tachografen.

Daarnaast moeten er regelmatig controles uitgevoerd te worden om er zeker van te zijn dat de tachograaf correct gebruikt wordt en er geen manipulatie plaatsvindt.  

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN