Nieuwe regels fiscale eenheid

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid aangenomen. In onze eerdere berichtgeving leest u de reden en de inhoud van de spoedreparatiemaatregelen.

Terugwerkende kracht

De reparatiemaatregelen zijn voor nieuwe en bestaande fiscale eenheden en gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Belastingplichtigen met een zogenaamd gebroken boekjaar moeten de regeling tijdsevenredig toepassen.

Concernrekening

Het kabinet wil niet volstaan met spoedreparatiemaatregelen en is al bezig met een toekomstbestendige concernregeling die de regeling voor de fiscale eenheid zou moeten vervangen.

Een keuzedocument wordt voor het zomerreces verwacht. We houden u op de hoogte.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.