Nieuwe regels faillissement

Onderdeel van het Belastingplan 2017, gepresenteerd op Prinsjesdag: de Faillissementswet wordt aangepast.

Rom Ellenbroek
Rom Ellenbroek

Aanpassingen

  • U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen, helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen. 
  • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren. 
  • Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. U kunt dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden. 
  • Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken. 
  • De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Degene die failliet gaat krijgt namelijk een algemene informatie- en medewerkingsplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator. Ziet u als curator mogelijke onregelmatigheden in een faillissement? Dan moet u dat melden bij de rechter-commissaris. 
  • De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten. 
  • De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd.