Start nieuw onderzoek naar overdracht kapitaalkrachtige MKB-familiebedrijven

Op 29 mei vond in Nijkerk de startbijeenkomst plaats van het project ‘Samen financieren, samen ondernemen’. Dit nieuwe project is een samenwerkingsverband tussen het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA en de Jong & Laan.

Start nieuw onderzoek naar overdracht kapitaalkrachtige MKB-familiebedrijven

[PERSBERICHT]

Op dinsdagmiddag 29 mei 2018 vond in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk de startbijeenkomst plaats van het project ‘Samen financieren, samen ondernemen’. Dit nieuwe project is een samenwerkingsverband tussen het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA en de Jong & Laan.

Samen met acht deelnemende bedrijven uit de grond-, groen- en infrasector wordt de komende twee jaar met een subsidie van SIA-RAAK onderzoek gedaan. Het project moet leiden tot meer kennis over hoe effectief om te gaan met eigendom en besluitvorming bij MKB-familiebedrijven.

Complexe financieringsvormen

Met name bij de overdracht van kapitaalintensieve MKB-familiebedrijven worden complexe financieringsvormen gebruikt om de overname mogelijk te maken.

Vaak wordt hierbij onvoldoende nagedacht over het onderscheid tussen de verschillende rollen die familieleden kunnen hebben als ze met hun vermogen in het bedrijf zitten (eigenaar of andere vermogensverschaffer, familielid, directielid, werknemer). Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan over onderwerpen zoals besluitvorming, rendement op vermogen, zeggenschap en beloningsstructuren, waardoor op termijn conflicten kunnen ontstaan.

Wanneer zelf-financiering op een goede manier wordt vormgegeven, kan het echter ook een stabiele financieringsbron zijn die de continuïteit, wendbaarheid en groei van ondernemingen bevordert. Zowel in de praktijk als in het onderzoek ontbreekt het aan kennis over hoe effectief met eigendom en besluitvorming kan worden omgegaan.

Effectievere besluitvorming

Tijdens de startbijeenkomst werd aan de deelnemende bedrijven uitgelegd wat ze de komende tijd kunnen verwachten. Onderzoekers en Cumela-adviseurs gaan langs de bedrijven voor interviews, er worden vragenlijsten afgenomen en er worden groepsgesprekken gevoerd om met elkaar na te denken over (toekomstig) eigendom en te komen tot effectievere besluitvorming. Ook zullen er tijdens het project workshops worden georganiseerd.

De deelnemende bedrijven vonden het een nuttige startbijeenkomst en kijken er naar uit om deel te nemen aan het project: "Door aan dit project mee te doen, willen we graag duidelijkheid krijgen over hoe we de toekomst met elkaar gaan inrichten", aldus één van de deelnemers.

Voor het project worden nog enkele bedrijven uit de grond, groen en infra-sector gezocht. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij Karin Rozendal: k.rozendal-de-groot@windesheim.nl

Bron: www.windesheim.nl