Niet-melkproducerende bedrijven vrijgesteld van fosfaatreductieplan

Het fosfaatreductieplan geldt alleen nog voor melkproducerende bedrijven. Dit heeft staatssecretaris Van Dam onlangs bekend gemaakt. Waarschijnlijk geldt dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

De regeling moet echter nog worden aangepast. Wellicht worden dan ook extra eisen gesteld aan melkproducerende bedrijven.     

Niet-melkproducerende bedrijven

Door de wijziging hebben niet-melkproducerende bedrijven niets meer te maken met het fosfaatreductieplan. Hierdoor kunnen houders van vleesvee, vetweiders en ook jongveeopfokkers dieren aanvoeren, zonder dat zij een heffing opgelegd krijgen.

Met terugwerkende kracht?

Het lijkt logisch dat de wijziging met terugwerkende kracht ingaat en dat u ook over april niet te maken krijgt met een heffing. Dit is nog niet zeker. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Gevolgen melkproducerende bedrijven

De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij wil borgen dat er geen melkvee wordt ‘geparkeerd’ op bedrijven die nu niet meer aan de regeling hoeven te voldoen. Het lijkt daarom logisch dat er beperkingen komen voor de afvoer van dieren van een melkproducerend bedrijf.

Dood, slacht of export?

Het is niet duidelijk wat voor beperkingen opgelegd worden. Mogelijk worden toch weer eisen gesteld aan de afvoer, bijvoorbeeld dat een afvoer alleen telt via dood, slacht of export. Maar bij deze keuze zullen weer nieuwe knelpunten opgelost moeten worden ...