Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Voor de zelfstandigenaftrek geldt dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hier niet aan toegerekend worden. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat u minstens 1225 uur én minstens de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ertoe leiden dat u de aftrek mist.

Ondernemersfaciliteiten

Voor ondernemers zijn er diverse fiscale faciliteiten. Voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de S&O-aftrek geldt dat u minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkt. Daarnaast moet u minstens de helft van alle arbeidstijd in uw bedrijf werken. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

Neveninkomsten

Ondernemers hebben naast hun werkzaamheden in hun onderneming soms te maken met neveninkomsten. Als deze werkzaamheden niet tot die voor de onderneming gerekend kunnen worden, tellen ze ook niet mee voor de vereiste 1225 uur.

Voorbeeld: DJ en ICT'er

Een voorbeeld hiervan zagen we onlangs voor het gerechtshof in Den Haag. Een belastingplichtige was in loondienst als ICT'er. Daarnaast was hij als zelfstandig ondernemer werkzaam als DJ. Ook deed hij af en toe een ICT-klus naast zijn werk in loondienst. Al met al was hij 1419 uur actief in loondienst, 1387 als DJ en 65 uur als ICT-klusser voor eigen rekening.

Geen zelfstandigenaftrek

Volgens de rechter was er onvoldoende samenhang tussen de ICT-klussen en activiteiten als DJ. De 65 'klusuren' telden dan ook niet mee als uren voor de onderneming. Dit kostte de ondernemer de zelfstandigenaftrek, want daardoor werkte hij niet meer dan de helft van alle uren in zijn bedrijf.

Let op!
De uren die besteed werden aan ICT-klussen in eigen beheer, waren te gering om als inkomsten uit onderneming aan te merken. Jammer voor de belastingplichtige, want het verplichte aantal uren mag ook in meerdere ondernemingen worden gewerkt.