Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting

Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Lees wat dit precies inhoudt...

Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting

Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door deze reparatie is ook een vrijstelling in de Successiewet opgenomen.

Hogere inkomensgrens

De reparatie betreft het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor stellen. Dit heeft geleid tot nabetalingen aan het kindgebonden budget.

Dit geldt voor de jaren 2013 tot en met 2017. Via een wetswijziging is geregeld dat deze nabetalingen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Voorwaarde

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat erfgenamen vóór 1 september 2019 aangifte hebben gedaan op grond van de Successiewet.

Wilt u meer informatie over deze vrijstelling, neem dan contact met ons op.