Bij afvoer dikke fractie onafhankelijke monsternemer verplicht

Bent u varkens- of melkveehouder en past u mestscheiding toe? Dan moet u vanaf 1 oktober 2017 de dikke fractie die u afvoert laten bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer. Er kan een monster per vracht of per partij worden genomen.

Dikke fractie

De verplichting om dikke fractie bij afvoer door een onafhankelijke monsternemer te laten bemonsteren, geldt voor mestcode 13 en 43 (of een mengsel met deze mestcodes).

  • Mestcode 13: Koek na mestscheiding (rundvee).
  • Mestcode 43: Koek na mestscheiding (varkens).

Bemonstering per vracht

De bemonstering vindt in principe per vracht plaats. De af te voeren vracht moet tijdens het laden of tijdens het lossen worden bemonsterd. De monsternemer moet tijdens het laden of lossen aanwezig zijn.

Bemonstering per partij

Het is ook mogelijk om per partij een monster te laten nemen. Bij partijbemonstering gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • Een partij is maximaal 200 m3.
  • U moet de geplande afvoer melden bij RVO.
  • De periode tussen bemonstering en afvoer is maximaal twee werkdagen.
  • Er mag maar één partij mest op de locatie aanwezig zijn.

Geen andere hoop vaste mest

Partijbemonstering is alleen toegestaan indien er, behalve de betreffende hoop dikke fractie, geen andere hopen vaste mest aanwezig zijn. Dit geldt ook voor een hoop ‘gewone’ vaste mest. Praktisch betekent dit, dat partijbemonstering op nagenoeg ieder melkveebedrijf niet is toegestaan.