Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kilogram per hectare verhogen.

Mogelijkheid tot melden gebruik hogere fosfaatnorm

Wilt u een hogere fosfaatnorm toepassen op uw perceel bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? Als u aan de voorwaarden voldoet mag u de fosfaatnorm met 5 kilogram per hectare verhogen. U moet dit uiterlijk 31 december 2020 melden aan RVO. U kunt het formulier nu al invullen. Bewaar het formulier als bewijsmateriaal.

Hogere fosfaatnorm toepassen

U kunt een hogere fosfaatnorm toepassen op bouwland met de fosfaatklasse ‘hoog’, als u onder andere op de desbetreffende percelen minimaal 20 kilogram fosfaat per hectare toedient uit bepaalde mestsoorten. Dit zijn mestsoorten met een hoog gehalte aan organische stof.

De norm mag dan met 5 kilogram per hectare verhoogd worden (van 40 naar 45 kilogram per hectare). Bij biologische teelt mag u de norm met 10 kilogram per hectare verhogen (van 40 naar 50 kilogram per hectare).

Melden

Als u gebruik wil maken van de hogere fosfaatnorm op uw percelen bouwland, moet u dit melden bij RVO. Hiervoor kunt u nu al het formulier ‘Extra organische mest’ gebruiken via mijn.rvo.nl. U vult dan in op welke percelen (inclusief aantal hectare) u de hogere norm wilt toepassen. De ontvangstbevestiging gebruikt u als bewijs bij een eventuele controle.

Aanpassing?

U kunt het formulier na indienen niet meer aanpassen. Komt u tot de conclusie dat u een verkeerd perceel heeft ingevuld of wilt u nog een perceel toevoegen? Vul het formulier dan geheel opnieuw in. Het laatst ingevulde en ingediende formulier wordt gebuikt bij een controle.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.