MIT-regeling biedt kansen voor logistieke optimalisatie

Logistieke processen innoveren/verduurzamen of de veiligheid bij deze processen vergroten? Ook uw bedrijf kan subsidie aanvragen en gebruik maken van de MIT-regeling.

MIT-regeling biedt kansen voor logistieke optimalisatie

De overheid heeft een aantal jaar geleden de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, de zogeheten MIT-regeling geïntroduceerd. Met deze regeling wil de overheid innovatie, duurzaamheid, digitalisering, veiligheid en concurrentie binnen de sector logistiek subsidiëren. Ook uw bedrijf kan van deze regeling gebruik maken.

Voor wie is de MIT-regeling

De regeling is bestemd voor mkb-ondernemers in diverse branches die hun logistieke processen willen innoveren of verduurzamen of de veiligheid bij deze processen willen vergroten. Denk hierbij aan:

 • het verduurzamen van het wegvervoer of;
 • innovaties om de efficiëntie en veiligheid in uw magazijnoperatie te verbeteren.

Ook biedt de MIT-regeling de mogelijkheden om datagedreven logistiek te realiseren. Of om betere grip te krijgen op de informatie- en goederenstromen binnen en buiten uw bedrijf met behulp van ketenregie. Deze regeling biedt veel kansen om uw logistiek naar een hoger niveau te krijgen.

Adviesdiensten volledig te financieren met MIT-regeling

Een mkb-onderneming kan maximaal € 10.000 subsidie ontvangen. Deze regeling geldt tot en met 29 juni 2022 en wordt op die datum weer met een jaar verlengd. Dat houdt in dat de opdracht uitgevoerd en gefactureerd moet zijn voor deze einddatum. 

Begin nu al met het voorbereiden van uw aanvraag en laat deze subsidiekans niet onbenut.

Wilt u (zeker) weten of u in aanmerking komt voor MIT-regeling? Maak dan gebruik van de subsidiescan »

Wat wordt uw project?

In deze roerige tijd zijn veel mkb-bedrijven bezig om aspecten van hun bedrijfsvoering te optimaliseren om zo kosten te besparen, concurrentievoordelen te behalen of om voorbereid te zijn op regelgeving vanuit de nabije toekomst. Wij adviseren bij projecten die u mogelijk al zelf gestart bent. Maar bieden ook concreet advies die u verder op weg kan helpen. Naast inhoudelijk advies ondersteunen wij ook bij de subsidie-aanvraag.

Om u een beeld te geven van de mogelijkheden, vindt u onderstaand een aantal voorbeelden per thema.

Duurzaamheid

Om in aanmerking te komen voor de MIT-regeling op het vlak van duurzame logistiek moeten de acties en projecten die u wilt ondernemen, samenhangen met deze thema's:

 • Inzet van alternatieve brandstoffen.
 • De toepassing van nieuwe technologieën in voertuigen.
 • Optimalisatie en gedragsverandering binnen logistieke ketens en modaliteiten.
 • Circulaire economie.

Het doel van het project moet uiteindelijk bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere logistiek binnen uw bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van een reductie van emissies, geluid en stank tijdens de logistiek en het transport. Of het verminderen van het brandstofgebruik. Maar u kunt ook denken aan het bewerkstelligen van logistieke optimalisatie om zo uiteindelijk duurzamer te worden.

Innovatie

De innovaties dienen gerealiseerd te worden met bijvoorbeeld acties en projecten op het vlak van ketenregie om in aanmerking te komen voor de MIT-regeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • ketenontwerp- en samenwerking;
 • logistieke planningsoplossingen;
 • control towers die regie hebben over fysieke goederen-, informatie- en financiële stromen.

Ook projecten op het vlak van logistieke samenwerking komen in aanmerking om subsidie te ontvangen voor het adviesgedeelte van het traject. Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden:

 • Een scan voor het beoordelen van logistieke samenwerking, zoals voor het delen van bijvoorbeeld magazijnruimte.
 • Projecten voor het delen van transportcapaciteit.
 • Gezamenlijke bevoorrading realiseren, zoals een verhoogde afleverfrequentie met gelijkblijvende kosten.
 • Uitruil van personeel.

Veiligheid

De MIT-regeling biedt ook de mogelijkheid om de veiligheid binnen een organisatie naar een hoger niveau te brengen. Denk dan aan advies op het gebied van:

 • Het opstellen van een verkeersplan
 • Een Magazijn Veiligheid Check (MVC)
 • Magazijninrichting en nieuwbouw

Data en digitalisering

Om in aanmerking te komen voor de MIT-subsidie op het vlak van digitalisering moeten de acties en projecten die u wilt ondernemen, samenhangen met deze thema's:

 • Digitalisering en data delen.
 • Genereren, analyseren en opwerken van data.
 • Datagedreven waardeproposities en business modellen. 

Voorbeelden waar projecten uit kunnen bestaan om in aanmerking te komen zijn:

 • Slimmere ketenregie ontwikkelen in met behulp van digitalisering van informatie en gebruik van sensoren.
 • Ontwikkeling en toepassing van (geautomatiseerde) innovatieve datavergaring- en analysemethoden op basis van o.m. grote hoeveelheden data, ‘Internet of Things’ en toepassing van ‘Artificial Intelligence’ en ‘Machine Learning’ in (complexe) logistieke processen.
 • Met behulp van data-integratie concepten of bijvoorbeeld ‘Blockchaintechnologie’ de traceerbaarheid van onderdelen en producten verbeteren. Het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde logistieke decision support- en planningssystemen.
 • De koppeling van geavanceerde dataverwerking en –analyse met de efficiënte planning van logistieke activiteiten.

Aan de slag met de MIT-regeling

De omschrijving van de projecteisen biedt ruimte voor diverse initiatieven. Twijfelt u of uw project in aanmerking komt? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs.

Bron: Evofenedex