Nieuwe minimumloon in Duitsland ook relevant voor Nederlandse werkgevers

Per 1 januari 2015 is de MiLoG van kracht. Dit is de Duitse wet over de invoering van een minimumloon dat € 8,50 bruto per uur bedraagt.

Barry Wachtmeester
Barry Wachtmeester

Voor wie de wet geldt

De wet is van dwingend recht en geldt uitdrukkelijk ook voor werkgevers die in het buitenland zijn gevestigd, ook als op de desbetreffende arbeidsovereenkomst voor het overige Nederlands recht van toepassing is.

Personeel werkzaam in Duitsland

Veel bedrijven zullen hiermee te maken krijgen, zodra zij personeel inzetten dat (ook) in Duitsland werkzaamheden verricht. De nieuwe regel geldt voor alle branches, alleen voor krantenbezorgers is er sprake van een overgangsregeling (tot 31-12-2017) en voor stagiaires en minderjarigen zijn er uitzonderingen.

Meer dan alleen betalen uurloon

Er komt overigens veel meer bij kijken dan gewoon het betalen van minimaal € 8,50 bruto loon per uur van de medewerker.

  • De wet kent uitgebreide registratieverplichtingen, zoals bekend uit de bouw.
  • Het minimumloon is ook verschuldigd voor bijv. overuren of zogeheten "Bereitschaft"
  • De douane wordt belast met strenge controles op naleving van de wet. 
  • Bij controle moeten (in het Duits!) een kopie van de arbeidsovereenkomst, recente loonstroken en een urenverantwoording overhandigd kunnen worden. Deze documenten moeten minimaal 2 jaar worden bewaard, en wel in beginsel in Duitsland. Er zal dus een zaakwaarnemer in Duitsland moeten worden benoemd. 
  • Op overtreding van de registratieverplichting of de minimumloon staan torenhoge boetes (op-lopend tot € 30.000 of zelfs € 500.000) of uitsluiting van openbare aanbestedingen.

Aanpassingen

Eerder opgestelde (model-) arbeidsovereenkomsten kunnen niet meer gebruikt worden. Tal van bedingen zullen aangepast moeten worden, omdat zij anders nietig zijn. Te denken aan kwijtschelding van overuren, vervaltermijnen en afspraken omtrent het tijdstip van opeisbaarheid van loon en emolumenten. Dit geldt ook als er veel meer dan € 8,50 bruto loon per uur wordt betaald.

Onderneem actie

Het is zeer verstandig om bestaande arbeidsovereenkomsten door een jurist, gespecialiseerd op Duits arbeidsrecht, tegen het licht te laten houden en waar nodig aan te laten passen. Zo worden eventuele claims van werknemers en onnodige juridische geschillen voorkomen.

Bron: Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte in Enschede