Minder vennootschapsbelasting vanaf 2018?

Uw bv betaalt mogelijk vanaf 2018 minder vennootschapsbelasting. Het kabinet is van plan om de eerste belastingschijf te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. Deze schijfverlenging is aantrekkelijk voor het Nederlandse mkb.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Dat ziet er in een schema als volgt uit:

Schijf       Belastbaar bedrag                  Percentage
1e schijf   € 200.000                                    20%
2e schijf   Meerdere boven € 200.000     25%

Het kabinet is van plan om die eerste belastingschijf in 2018 te verlengen naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000. Bij een belastbaar bedrag van € 250.000 is uw bv nu aan vennootschapsbelasting € 52.500 kwijt (20% over € 200.000 en 25% over € 50.000). Bij een schijfverlenging in 2018 is dit € 50.000 (20% over € 250.000). Uw bv betaalt dan dus € 2.500 minder vennootschapsbelasting.

Let op!
Of de eerste belastingschijf daadwerkelijk wordt verlengd, is nog niet zeker. Het is nog een voornemen van het kabinet. Verdere details volgen mogelijk met Prinsjesdag of pas volgend jaar.